PDA

View Full Version : Въпроси за 9-ти клас...OregorN
06-23-2010, 16:14
Хало бойс ен' гърлс.. бих искал да ми отговорите на 3 въпроса по География и Икономика за 9-ти клас :)


Относете посочените страни към съответните групи:
а)развити
б)развиващи се
в)страни на прехода

А)Чили,Перу и Колумбия
Б)Египед,Алжир и Мароко
В)Полша,Чехия и Унгария
г)Страни от "голямата седморка"
д)Швейцария,Норвегия и Дания

2.Кой от посочените твърдения за териториалното разпределение на населението в света е НЕ вярно:
а)Основната част от населението обитава териториите с надморска височина над 500м.
б)Източното полу-калбо е по-населено от западното.
в)Три части от населението е средоточено върху 10% територията на света
г)Гъстотата на населението по континенти е приблизително еднаква
д)Най-равномерно е разпределено населението в Европа

3.Най-нисък естествен прираст на населението на:
а)Северна Америка,Австралия
б)Северна Америка и Европа
в)Европа
г)Южна Америка и Югоизточна Азия
д)Югозападна Азия и Африка


Ако можете,даже отворете учебника по География и Икономика за 9-ти клас (Анубис) на 175 страница от География Света в началото на 21-ти век .. или на 175-та страница или в края на учебника са въпросите,ще съм безкрайно задължен и благодарен на този,който ги направи :)