PDA

View Full Version : Есе Моята философия за светаsashaa98
06-23-2010, 18:03
Много моля, ако някой има идея за есе на тема "Моята философия за света" да я сподели. Спешно се нуждая от насока или от готов материал.Ще върна услугата!!!

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka

Tedi4ka
06-24-2010, 06:02
МОЯТА ФИЛОСОФИЯ


Философията е светоглед, който се формира в съзнанието на всеки човек в процеса на неговия обществен живот, т.е. той неможе да бъде свободен от нея. Тя култивира у човека умението да мисли творчески и многостранно, смело и самостоятелно, дръзновенно и дълбоко. Изгражда стремеж към оригиналност в мислите и поведението. Държи будна теоретическата мисъл на творчеството и я води по нови пътища и неизследвани области.
Всеки един от нас, живеейки в обществото, изработва свой идеал за живота, осмисля себе си, изработва своя позиция за обществените отношения, за човешките отношения и в процеса на това „философства”.
От друга страна, философията като светоглед се „внася” в съзнанието на човека чрез системата на обществените и държавните организации, които се занимават с производство и разпространение на философски знания. Те така обработват човешкото съзнание, че да не може да възприеме една определена философия и обикновенно идеите на господстващата класа стават господстващи в обществото.
Философията дава обяснение на реалния свят чрез самия него, като се опитва да разкрие всеобщото, необходимото, закономерното в света. Чрез нея е възможно изграждането на истинната теоретична система за света като цяло.
Тя изяснява „смисъла на живота” като постигане на човешкото щастие, разбирано като удовлетвореност на човека от живота, постигана чрез свободна човешка дейност. А за да бъде човек щастлив, той трябва да формира у себе си определени черти, способности, качества, чрез които да постига удовлетвореност в живота. Освен това смисълът на живота е осмислянето на човешките, историческите и обществените ценности, за да направи той своя избор. А направеният избор от човека е реализация на неговата свобода като личност и едновременно с това удовлетворение на желания и интереси. От този аспект смисълът на живота на човека се разкрива в неговата причастност към света, в който живее, в общуването, в името на човешкото разбирателство.
Философията ни убеждава, че смисълът на живота на човек е борбата за щастлив, справедлив и красив живот. Той трябва да се реализира в играта, образованието, труда, раждането и отглеждането на децата, производството на материални и духовни продукти. По този начин човечеството изразява и своята неудовлетвореност от постигнатото, но в същото време това е и причината то да продължава да се осъвършенства.
Философията като начин на мислене, търсеща обективната истина за света, ще бъде актуална и в бъдещето на човечеството. Тя е развиваща се система от знания и никога няма да изчерпи движението на философското мислене към ново знание. Философията живее за да се материализира в полза на човека и за неговото щастие. Израз е на вътрешната потребност на човека да постига обективно вярното, истинното знание за света.

Tedi4ka
06-24-2010, 06:03
Винаги съм се чувтсвала дълбоко свързана с моята Родина. Обичам българската природа, българското село, хората на България. Дълбоко съм убедена, че националното, което се изразява в езика ни, обичайте ни, традициите ни, творчеството ни като поезия, песен, живопис, музика са характерно български и са и ще бъдат вечни, безсмъртни. Познанието за тях ме пражи горда, създава ми самочувствие, самоувереност и силно желание да обхващам света в неговата пълнота, да вниквам, не само в националните, но и в световните проблеми.
Аз мисля, че днес всеки млад човек е с отворени сетива за всичко, което е наша съвременност. Ние всички днес живеем със световните проблеми.
Аз чувствам, вълнувам се, изпитвам радост, щастие или скръб и огорчение от събития, които стават по всички крайща на планетата.
Днес аз съм съпричастна към невероятните постижения, които съществуват в областта на науката. До всеки един от нас достигат информациите за огромните по значение открития за човечеството. Днес всички знаем за озоновата дупка над южния полюс на планетата. Всички се вълнуваме от концентрациите на вредни емисии в атмосферата, които в някои райони са особено високи. Вълнуваме се от поражения, които се правят чрез неподходящо строителство на обекти от земната повърхност. Следим усилията на учените да внесът нови допълнителни разяснения в областта на фундаменталните науки. Значимо е числото на учените творци, които продължават да развиват фундаменталните науки като: математика, физика, химия, биология, естетика, философия, психология и т.н.
Днес аз съм силно съпричастна с природните катаклизми, които стават на различни точки на планетата.Съприживявам бедите на хората, които пострадаха от наводнения по южното азиатско крайбрежие, от цунамите и торнадата в мексиканския залив в щата Флорида в САЩ; по източното крайбрежие на Северна Америка.
Дълбоко изживявам жестоките конфликти, които се пораждат между хората в резултат на незрялостта на някои обществени групи на планетата. Войни, атентати разтърсват страни, области. По света има агресия, насилие, но има и щастливи мигове на победи в спортта, изкуството, науката. Човечеството се стреми към доброто, хармонията, красотата. Народи, етнически групи, отделни личности полагат усилия да побеждават тъкмо цивилизованите, красивите страни на живота, да върви човечеството като цяло към възход, към съвършенство.
Моята съпричастност, познанията ми, информацията ми, коята получавам ежедневно от външния свят ме прави в известен смисъл гражданин на света.