PDA

View Full Version : Въпроси по химияSweetSin
06-27-2010, 12:16
Знаете ли :

1. На какво е равно масовото число ?

2. Какви химични връзки могат да се образуват между атомите на посочените химични елементи.
а/ калий и йод
б/ фосфор и хлор

3. Напишете структурните формули на следните съединения :
а/ 2,2,4 - триметил пентан
б/ 3-метил пентан
в/ 3 етил - 3 метил пентан

Много ще съм ви благодарна ако ми помогнете ...

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka

SweetSin
06-27-2010, 14:24
Явно никой неиска да ми помогне ..

SweetSin
06-27-2010, 16:50
Много ти благодаря .. :)

xxKiFlA
07-13-2010, 13:54
1.Z=p; А=p+n

2. K и I : -йонна
.. P и Cl: ковалентна полярна

3. CH3-C(CH3)2-CH2-CH(CH3)-CH3 -2,2,4 - триметил пентан
CH3CH2-CH(CH3)-CH2CH3 -3-метилпентан
CH3CH2-C(CH3)(C2H5)-CH2CH3 -3 етил - 3 метил пентан