PDA

View Full Version : Общообразователен Тест (География) 1Hopegiver
07-01-2010, 21:30
Това е част от приемния тест в НБУ, с помоща на който можете не само да упражните знанията си.. но и да научите нещо ново...
Включени са въпроси от учебния материал от 9 до 12 клас.

1. Кои от посочените градове е седалище на комисията на Европейския съюз?
а) Копенхаген
б) Лондон
в) Бон
г) Брюксел
д) Мадрид

2. Кои части на земната повърхност получават най-голямо количество слънчева енергия ?
а) Просторните равнини
б) Високите планини
в) Екваториалната област
г) Пустините
д) Земите около южната тропична окръжност

3. В коя част на Азия падат най-много валежи ?
а) На Чукотския полуостров
б) в подножието на хималаите
в) на полуостров Камчатка
г) На Японските острови
д) по високите части на Хималаите

4.Варовиците се отнасят към.. ?
а) Седиментни скали
б) Магмени скали
в) Вулканични скали
г) Метаморфни скали
д) Интрузивни* скали

5. Ако организирате туристически поход в Пирин планина, с кои фактори бихте саубразили изборът на време за провеждане на похода ?
а) с особеностите на планинския климат
б) с наличието на добра маркировка на маршрутите
в) с интересните растителни видиве
г) с режима на речния отток в Пирин
д) с нито един от посочените фактори

6. Автомагистрала "Хемус" минава през..
а) Петроханския проход
б) Искарския пролом
в) прохода Витиня
г) Златишкия проход
д) Парилската седловина

7. Лонгозните гори са характерни за долните течения на някои реки, които...
а) се вливат в р. Дунав
б) са леви притоци на р. Марица
в) се оттичат към Егейско море
г) се вливат в Черно Море
д) извират от Стара Планина

8. Най- голямото Дунавско пристанище е в североизточния придунавски регион, и се намира в ...
а)Видин
б)Лом
в)Русе
г)Свищов
д)Силистра

9. Промишлеността в Източния Тракийско-Родопски регион е специализирана в областта на ..
а) Електроенергия добивана от Тец
б) Каучукова промишленост
в) Полиграфическа промишленост
г) Транспортно машиностроене
д) Нефтохимическа промишленост

10. Кои е показателят, определящ мястото на даден отрасъл в стопанството..
а) Размер на материалните активи
б) брои на заетите в този отрасъл
в) Произведена промишлена продукция
г) Относителен дял от Брутиня Вътрешен Продукт (БВП)
д) Всички изброени


Това са отговотите към теста..
http://prikachi.com/images/927/2285927C.jpg