PDA

View Full Version : ХРИСТО БОТЕВ .. ПОМОЩjakata1
09-20-2010, 18:33
Не мога да схвана какви са социалните възгледи в творбата на Ботев - "СИМВОЛ-ВЕРУЮ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНА"

Ето и текста ( поне тоеа което намерих - не знам дали е цялото :( ) : Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.