PDA

View Full Version : МАЛКИЯ БЕЛОМОРЕЦvladi70
09-21-2010, 17:39
Преразказ на текста от името на ВладиЖивеехме в едно село, блозо до Тракия - Войводене. То се беше сгушило в дърветата, бе потънало в хълмове, засадени с лозя и житни ниви.
Баща ми, Костадин Вълков, беше бежанец. Той беше рибар. Ловеше риба и я продаваше на пазара. С изкараните пари се прехранвахме. Лоши хора потопиха лодката му. Натоварихме малкото си багаж, който беше останал, в каруцата и потеглихме с единствения си кон.
Каруцата спря до старата мелница. Тримата - аз, майка ми и баща ми се заловихме да работим. Направихме една стаичка, измазахме я, за да можем да живеем и я наредихме.
Баща ми отиде на Марица да лови риба. Аз отидох в селското училище и се записах. Съучениците ми бързо ме обикнаха. Казах на майка ми, че днес съм видял една девойка да носи грозде. Попитах майка си дали скоро ще имаме и ние. Майка ми отвърна да потрая малко и да кажа на баща ми утре, като ходи на пазар да купи едно гроздче.
На следващия ден училищният звънец би и аз бързах да се прибера, за да помогна на майка си. Щом наближих реката, видях че там има огромна тълпа. Зърнах едно малко дете в реката, което се давеше. Без да мисля много, свалих чантата от гърба си, разбутах тълпата и скочих вътре. След една минута видях детето. Можех да се ориентирам къде е само от големите мехури. Гмурнах се дълбоко, защото ме беше страх да не ме хване за крака и да ме завлече. Преметнах го на гърба си, хванах го за дрехата с една ръка, а с другата плувах. След няколко минути изкарах на брега и бързо се обърнах. Мъжете ме потупваха по рамото, жените ме целуваха по челото, а по-възрастните казваха че съм юнак. Няколко опитни жени поеха удавничето. То повърна и щом се уверих, че е добре, грабнах чантата си и тръгнах. От крачолите ми течеше вода.
На другия ден дойдоха двама души - мъж и жена. Това бяха майката и бащата на удавничето. Той ме милваше по главата и каза на майка ми, че нямат възможност да ми се отплатят както трябва. Каза, че детето йм е в първи клас и то е единственото нещо, което имат. Бащата каза, че имат три декара лозе на Белия бряг и единият е вече наш. Родителите на удавничето ни позволиха да го гледаме, да го пръскаме, да го поливаме и да го берем. Майка ми се разплака от радост. На другия ден след училище потеглихме с майка ми към Белия бряг. Тя носеше една кошница за гроздето.

vladi70
09-21-2010, 18:31
само да допълня че това е за седми клас и ми се падна на преразказ получих 5 :)

slicky
09-21-2010, 19:16
и ний кво тряя да напраим.Нас ко ни грей