PDA

View Full Version : помощ. тема от помагалоDoomShadow
09-22-2010, 11:48
моля ви се някой да изтегли тая темичка :
http://download.pomagalo.com/444180/radiolokaciya/?search=
ии да ми я прати по пощата - specialist2@abv.bg
moje i da q postne tuk
moje i po skype: apolo119
mersi predvaritelno

allureveil
09-23-2010, 16:58
Радиолокация
Под ръководството на изобретателя на радиото А.С.Попов се провеждат изключително важни за могъществото на руския флот опити-управление на бойните действия на кораби по радио.На кораб и крайцер са монтирани радиопредавател и радиоприемник,като непрекъснато се изменя разстоянието помежду им.За разлика от общите очаквания радиовръзката се разпада ,въпреки че се очаква да бъде добра.А.С.П. забелязва,че в този момент през корабите прминава 3-ти крайцер и прави неочаквано предложение-радиовръзката прекъсва,защото металната повърхност на кораба отразява радиовълнит.Опитът потвърждава тази хипотеза.Така е бил открит основният принцип на РЛК-отражението на радиовълните от препятствията,които срещат по пътя на разпространението си.Двама други учени изследват закономерностите в разпространението на ултракъсите вълни следвайки твърдението на Попов,но чак през 1922 .
На съвещание в Ленинград в опит да открият най оптимално решение за противовъздушната отбрана на СССР с участието на множество блестящи учени стигат до извода,че използването на ултракъсите радиовълни може да даде ключ към сигурното и далечното откриване на въздушните цели.Ощепков и Шембел създават апаратурата,демонстрираща сигурно отражение на радиовълни от самолет-така се ражда науката радиолокация.През 30-те години в Ленинград започват пърите практически опити които водят до успех.
В началото на Втората световна война съветската наука създава РЛС и за военните нужди на страната,което обаче Хитлеристкото военно командване не може да допусне.То хвърля 220 бомбандировача с/у Москва,но те бързо биват унищожени благодарение на своите РЛС.По-късно през 42 се прави повторен опит с/у Ленинград,но отново безуспешно.
Първоначалното използуване на РЛС се свеждало до създаването на така наречените радиозавеси и получената информация имала само качествен характер-има или няма въздушен нарушител.
Как РЛК определя разстоянието до целите?Представете си,че трябва да определите разстоянието до отвесна скала,от която ви разделя широка река и разполагате само с хронометър и пистолет.Идеята е следната-натискате спусъка и бутона на хронометъра в един и същи момент,чувайки ехото спирате хронометъра и отчитате времето на звуковия сигнал,изминал определената траектория.Като съотнесем този опит в радиолокацията е ясно,че трябва да използваме електромагнитен сигнал,който се “изстрелвяа” от мощен предавател и специална антена,а като хронометър се използва механичен часовник или по късно –ел.осцилограф.Устройство о изпълняващо ролята на мозъказа за подаване на сигнала “Натисни!” е наречено синхронизатор,който изработва ел.сигнали, задействащи ел. Тръба(хронометъра) и предавателя.Ролята на приемник на отразения сигнал е специална антена и високочувствително приемно устройство,което регистрира сигнала.Преобразувайки и усилвайки го,то го предава на електроннолъчева тръба.Ролята на изчислители на разстоянието поемат други устройства и от това пък се намира времето за отиване и връщане на радиосигнала. Така се определя отдалечеността, а като се измери промяната в честотата му, може да се определи и скоростта на движение на обекта посредством Доплеров ефект.
Други принципи на действи на РЛК е с честотна модулация.Разликата е в това ,че изпратените сигнали се генерират от специален генератор за високочестотни трептения,чиято честота се променя/модулира.
Основни принципи на радиолокацията
1-отражението на радиовълните от препятствията,коуто срещат по пътя си
2-има постоянство на скорост,с която се разпространяват радиовълните в пространството.
3-радиовълните се разпространяват насочено.Повечето РЛС работят в ултракъсовия диапазон,защото тези радиовълни по-добре се отразявеат от обекти със малки размери.
Радиолокация в практиката
Радиолокацията се използва широко в практиката в най-различни сфери.
1)РЛК в борба с градушките-нашата страна ежегодно понася загуби в народното стопанство от градушки,възлизащи на стотици милиони.Високоефективната работа на съвременните системи за противовъздушна отбрана подсказаха някои идеи за борба с градушките.Градоносните облаци се определят като цел,от тях се определя кой е градоносен,координатите му и тези данни се подават към системите за изстрелване на ракетите по градоносния облак..Разликата е,че вместо взривно в-во в ракетите има хим.агенти.С помощта на РЛК в противоградната система се определят образите на потенциалните градоносни облаци от другите обекти и се определя структурата му.
2)РЛК във въздушния и морски флот-В моментите на върховно натоварване на диспечерите се налага да управляват едновременно полетите на десетки самолети.За това се изискват точни непрекъснати данни за състоянието на пистите за излитане и кацане и обслужващите ги пътища,за изпълнение на графика на въздушното движение.Тук се намесва РЛК.На бордовете на съвременните пътнически самолети се монтират радиолокатори,които дават картината на въздушната обстановка.Почти всички морски съдове имат РЛК,който служи за щурман на кораба,наблюдава пространството около него за възможни сблъсъци и избира маршрути.
3)РЛК на пътя-Такива са радарите на служителите от КАТ,които са миниатюрни РЛК и опр. скоростта на автомобилите..В повечето нови коли се монтират подобни устройства за осигуряване на видимост при лоши климатични условия.
4)РЛК в космоса-благодарени на РЛК бе определено разстоянието от Луната до земята през 1946г.Оттогава непрекъснато се пращат сигнали ,както за опр. на структурата й , така и с цел опознаване на други небесни тела.
5)РЛС се използва още в океанографията,геологията, географията,хидрологията и др.
Локация в живата природа
Прилепът е съвършенният локатор.Той работи в импулсен режим,като честотата на повтарянето му се мени от 5 до 100 херца,както се и мени честотата на сигналите,което е забележителен факт.С/д принципа-ултракъсите вълни улавят дребни обекти,което важи и при този жив локатор,имайки впредвид жертвите му.За спестяване на енергия природата е осигурила на прилепа антенен РЛК превклучвател-използва 1 антена за приемане и предаване на сигнали.Предавателят на ултразвукови сигнали на прилепа е разположен в гърлото му и е смайващ по простота и ефективност.Срещайки препятствие сигналите моментално се отразяват към ушите му.
Природата се е погрижила и за нощните пеперуди,като ги е дарилза със специален приемник,състоящ се от 2 типа уши,единият за предаване ,а другият за приемане на сигнали,с цел да се защитят от своя враг-прилепите.Други животни с подобни дарби са делфините.
В борбата на човека с природата той е записал и записва всеки ден много решаващи победи и една значителна запечатана завинаги в страниците на човешката история е безспорно принципът на радииолокацията.

Заповядай. : )