PDA

View Full Version : Интерпретация на духовните и нравствени ценностиefocan
09-30-2010, 14:20
Хора трябва ми за утре да направвя това домашно, но аз съм малко слабичюк по интерпретацийте и ще искам от вас помощ ако може ми помогнете. Много ще се зарадвам

Та значи задачата е следната - Интерпретирайте духовните и нравствените ценности на лирическия герой в стихотворинието Майце си 8-[

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka

sexa_na_kompleksa
10-01-2010, 11:13
Ако не е твърде късно, виж това:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/187-%E2%80%9E%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A6%D0%95-%D0%A1%D0%98-%D0%9F%D0%AA%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94-%D0%9D%D0%90-%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D-%D0%9F%D0%9E%D0%95%D0%A2-%D0%98-%D0%91%D0%AA%D0%94%D0%95%D0%A9-%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D 0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/186-%E2%80%9C%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5-%D1%81%D0%B8%E2%80%9D-%D0%A1%D1%8A%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/185-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5-%D1%81%D0%B8

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/184-%E2%80%99%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A6%D0%95-%D0%A1%D0%98%E2%80%99%E2%80%99-%D0%A5%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E-%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%92