PDA

View Full Version : Химия-моля за помощ :SMISTRESS
10-05-2010, 16:01
Тъй като имам входно утре,а химията ми е дупка моля някой да ми помогне със следните 2 прехода :

1) CaC2 -> C2H2 -> C6H6 ---> (HO-SO3H-това е над стрелката) А
и от C6H6 излизат следните 3 стрелки
C6H6 -> C6H12
C6H6 -> хлоробензен
C6H6 -> (HO-NO2 -над стрелката) В

след това:
хлоробензен -> фенол
фенол -> (C12 - над стрелката) Е
фенол -> (Na над стрелката) С
фенол -> (3HONO2 над стрелката) D

2) C ->CH4 -> CH3Cl -> C2H6 -> хлороетан -> етен ->етилов алкохол

етилов алкохол -> етен
етилов алкохол -> диетилов етер
етилов алкохол -> (НОНО2 над стрелката) В
етилов алкохол -> (Na над стрелката) А

Дано да съм го обяснила горе-долу добре :-o

chemist9009
10-05-2010, 16:24
Тъй като имам входно утре,а химията ми е дупка моля някой да ми помогне със следните 2 прехода :

1) CaC2 -> C2H2 -> C6H6 ---> (HO-SO3H-това е над стрелката) А
и от C6H6 излизат следните 3 стрелки
C6H6 -> C6H12
C6H6 -> хлоробензен
C6H6 -> (HO-NO2 -над стрелката) В

след това:
хлоробензен -> фенол
фенол -> (C12 - над стрелката) Е
фенол -> (Na над стрелката) С
фенол -> (3HONO2 над стрелката) D

2) C ->CH4 -> CH3Cl -> C2H6 -> хлороетан -> етен ->етилов алкохол

етилов алкохол -> етен
етилов алкохол -> диетилов етер
етилов алкохол -> (НОНО2 над стрелката) В
етилов алкохол -> (Na над стрелката) А

Дано да съм го обяснила горе-долу добре :-o

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2
3C2H2 -> C6H6 (над стрелката кат,p,t)
C6H6 + HO-SO3H -> C6H5SO3H (A) + H2O(над стрелката t )
C6H6 + 3H2 -> C6H12 (над стрелката кат.Ni)
C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl(хлоробензен) + HCl (над стрелката кат.FeCl3)
C6H6 + HO-NO2 -> C6H5NO2 (B) + H2O (над стрелката к.H2SO4)

C6H5Cl + NaOH -> C6H5OH(фенол) + NaCl (над стрелката t)

http://prikachi.com/images/886/2558886S.jpg

2) C + 2H2 -> CH4 (над стрелката 2000 градуса)
CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl (над стрелката разсеяна светлина)
2CH3Cl + 2Na -> C2H6 + 2NaCl
C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl (над стрелката разсеяна светлина)
C2H5Cl + KOH -> KCl + H2O + C2H4 (над стрелката алк.р-р)
C2H4 + H2O -> C2H5OH (над стрелката H(+))
C2H5OH -> C2H4 + H2O (над стрелката t>140 градуса)
C2H5OH -> C2H5-O-C2H5 + H2O (над стрелката t<140 градуса)
C2H5OH + HONO2 -> C2H5ONO2 + H2O
2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

MISTRESS
10-05-2010, 16:55
леле мерси за бързия отговор....направо ми спаси кожата.Благодаря много :-)

chrеrry18
05-26-2013, 17:21
1-CH4---->C2H6---->C2H4---->C2H2
2-СРАВНЕТЕ ПО СЪСТАВ И СВОЙСТВА ФЕНОЛ И ЕТАНОЛ.
3-Фенол се получава по схемата C6H6--->C6H5CL--->C6H5OH
Изразете превръщанията с химични уравнения.
4-Какви екологични проблеми ще предизвика изхвърлянето на отпадаци от багрилната и фармацевтичната промишленост във водните басейни,ако съдържат анилин?
5-Как ще получите анилин,ако като изходна суровина разполагате с калциев карбид.Представете със схема превръщанията.Изразете ги с химични уравнения.