PDA

View Full Version : физикаbe7ity
10-14-2010, 16:38
Ако може някой да ми поногне с тези задачки :) Може да се струват леснички, но за някой, който не ги разбира .. :(
- Самолет се приземява на пистата и изминава път s= 525m, за време t(o)= 15s, преди да спре. Приемете движението за равнозакъснително и определете:
а) средната скорост на самолета Отг : 35 m/s
б) началната скорост на самолета Отг : 70 m/s
в) ускорението "a" на самолета Отг : a ~ 4,7
~
- Трамвай се движи 5 s равнозакъснително с ускорение 4 m/s, докато спре.
а) Колко е началната скорост на трамвая?
б) колко е спирачния път? Отг: 50 m

slicky
10-15-2010, 18:51
1. a)V=s/t=525/15=35 m/s
b) в задачата V=0,защото д-нието е спиране и следва
V средна скороct=(Vo+V)/2 35=Vo/2 Vo=70
c)a=(Vo-V)/t 70/15=4.66=4.7

2 .a) to=Vo/a 5=Vo/4 Vo=20
b)So=(Vo)(на квадрат)/2а (20.20)/2.4=400/8=50