PDA

View Full Version : математикаxhaxhy
10-20-2010, 20:35
някой ако може да ми реши тези задачи за утре:

Пресметнете стойностите на изразите:
√0,09 + √0,49

0,1√400 + 0,2√1600

(√1,9/16 - √9/16):5

Пресметнете:
√49x9 цялото е корен √4,100x25 цялото е корен √2x√0,5

√10x√2/5

√9/64 √2/72 √25/4x1/9x49 цялото е корен

√1/3x√1/5x√15

х - ЗНАЧИ УМНОЖЕНИЕ