PDA

View Full Version : ГЕОГРАФИЯ.. за утре.. ВАЖНОbubble11
11-08-2010, 17:18
Трябва ми есе по география (на англ.ез) на тема:
1.Какви трябва да бъдат взаимоотношенията на хората с различни религии в 1 страна
2.Членството на БГ в Европейския съюз- нови възможности и отговорности
... моля ви хора.. страшно важно е

vIKToriYa
11-09-2010, 16:27
ДАНО ТОВА ТИ ПОМОГНЕ !!!! :)


Членството на България в ЕС – предимство или недостатък

Молбата на България за членство в Съюза е подадена на 14 декември 1995 г. В Меморандума на правителството, който придружава молбата, се казва: “Членството на България в Европейския съюз е стратегическа цел, която отразява националните интереси на държавата. Стремежът към пълноправно членство в ЕС отразява желанието и готовността на България да участвува в реализацията на идеята за обединена Европа, Европа на мира, просперитета и социалната справедливост.” И така в началото на 2007 България вече е част от голямото европейско семейство. Социалното и икономическото значение на този факт е огромно. Според мен членството в ЕС е свързано както с по-добри възможности за постигане на успехи, така и с повече права и задължения на българските граждани, стига да осъзнаем, че ЕС – това сме ние. Като граждани на ЕС ние се възползваме от правата и възможностите, само ако съумеем да изпълняваме и поетите задължения.
Приемането на България в ЕС безспорно e предизвикaтелство. Членството в съюза може да донесе много ползи, ако страната съумее да се възползва от предимствата си. От 1 януари 2007 г. нашето правителство може да блокира всяко решение на Брюксел и ще има позиция по всяко решение, което се вземе от ЕС. България вече не изпълнява чужди решения, а взима решения. Въпросът не е вече какво можем, а какво правим и как използваме новата си „сила” и предимство.
С приемането в ЕС, България автоматично стана част от единен пазар с почти 500 милиона потребители, даващ възможност за свободно движение на стоки и капитали. Присъединяването към голям пазар, какъвто е европейският, даде много големи възможности на българската икономика да реализира в по-голяма степен предимствата си в международната търговия. Увеличението на конкуренцията премахна монопола, който съществуваше в България в много отрасли и увеличи скоростта на развитие. Членството ни в ЕС създаде и по-благоприятни условия за развитие на вътрешната търговия. Не може да не отбележим и стремежа към повишаване стандарта на качеството на предлаганите стоки. Но ЕС не само изисква, а и защитава интересите на производителите след отпадането на редица търговски бариери. Тази намеса на ЕС предизвика сътресения на националния пазар, поставяйки на изпитание способността на компаниите да се приспособят към поставените високи изисквания. Някои фирми имаха ресурси да ги постигнат, други не можаха да удовлетворят новите стандарти, и така на конкурентния пазар останаха тези, които се съобразиха с новите правила – правилата на ЕС. Приемането ни в ЕС показа на останалите държави членки зрелостта на България, което повиши и доверието на чуждите инвеститори, давайки възможност за откриване на нови работни места и подобряване условията на труд.
След като вече сме част от ЕС ние можем свободно да пътуваме в границите на съюза, като имаме право за легална работа в държавите членки на съюза. Възможностите за българския туризъм безспорно се увеличиха, както и възможностите за пътуване на български граждани. Едно от най-важните предимства от членството ни е, че българските студенти могат да посещават европейски университети по-лесно и по-евтино, тъй като се третират като местни студенти, а не като чужденци. Това подобрява възможността ни за по-добро образование. ЕС също така признава българските дипломи, квалификации и трудов стаж, което улеснява учащите и работещите българи на територията на ЕС.
Субсидиите, които нашата държава получава, също спомагат за развитието на икономиката и за развитието на инфраструктурата. Те са начин стопанските различия между страните членки да се преодолеят или поне да се намалят. След присъединяването си към ЕС България получи значителен финансов ресурс. Субсидиите определено могат да допринесат за решаването на много обществено-значими въпроси, ако се използват за смислени неща и ако се избегне корупцията.
Членството ни в ЕС е голямо предимство, остава въпроса доколко се възползваме от него. Икономическият растеж и реалните успехи, които страната постигна през последните две години, не се превръщат автоматично в политическа стабилност, но определено членството ни в ЕС повиши доверието в нашата страна и като цяло подобри нейния имидж.


или това !
http://www.bma-bg.org/assets/var/docs/vuchkov.pdf :)

bubble11
11-15-2010, 12:08
много благодаря, върши работа : ))