PDA

View Full Version : Помощ по физикаvow
11-23-2010, 15:03
Моля помогнете :( с тези задачи:

1. Какво е съпротивлението на шънт, с който обхватът на амперметър се увеличава от 1А на 5 А? Съпротивлението на амперметъра е 0,4 ом

2. Какво предсъпротивление трябва да се включи към волтметър със съпротивление 30 кило ома за да се разшири обхватът му от 10 V на 100 V?

3. При отворена верига волтметър, съединен с полюсите на акумулатор показва 12 V a когато междъ полюсите се включи резистор със съпротивление 2,9 ома показанието на уреда е 11,6 V. Колко са ЕДН и вътрешното съпротивление на акумулатора?

4. Колко е вътрешното съпротивление на батерия с ЕДН 4,5 V, ако при късо съединение през нея тече ток 3A
?

5. Когато към клемите на акумулатор се свърже резистор със съпротивление R1 = 1,1 ом, през него протича ток I1 = 10 A, a когато се свърже резистор със съпротивление R2 = 2,3 ом, токът е I2 = 5A. Намерете:

а)напрежението между клемите на акумулатора в двата случая

б) вътрешното съпротивление и ЕДН на акумулатора

в) мощността (т.е. работата за единица време) на електродвижещите сили и на тока, когато във веригата е свързан първият резистор.


6. Електрически чайник има два нагревателя. При включване на единица водата в чайника завира след 10 мин, а при включване на другия- за 15 мин. След колко време ще заври водата в чайника, ако двата нагревателя са включени :

а) успоредно

б) последователно