PDA

View Full Version : ПРОГРЕСИЯ (малко помощ)jakata1
11-27-2010, 12:39
Moля Ви да ми помогнете с тези зад. от прогресии ( 11клас) :

1. Между числото 3 и незивестно число е написано трето число така, че трите образуват аритметична прогресия. Ако средният член на тази прогресия намалом с 6, ще се получи геом.прогресия. Кое е неизверстното число? (отг. 27 или 3)

2.Три положителни числа , чиято сума е 21, образуват аритм . прогресия. Ако прибавим към тях съответно 2,3 и 9, ще получим 3 последователни членове на геом.пр.Кои са първоначалните числа? (отг. 8,10,12 или 17,10,3)

3. Вторият, първият и третият член на ар.пр.са различни и образуват в посочения ред геом пр. Да се манери нейното 1астно (отг. -2)

4.Три числа, чиято сума е 9, образуват ар.пр.. Ако към тях орибавим съответно 1, 1 и 3 ще получим три числа ,коити образуват г.пр. Кои са първите числа? (отг. 1,3,5 или 7,3,1)