PDA

View Full Version : Трябва ми Литературно интерпретативно съчинение на тема &vladinkaa
11-28-2010, 11:23
Трябва ми Литературно интерпретативно съчинение на тема "носталгията " в стих. "Скрити вопли" спешно е моля Ви

sexa_na_kompleksa
11-28-2010, 11:32
Виж това:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/47-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2/450-%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D 1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%E2%80%98%E2%80%99%D0%A1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%E2%80%99%E2%80%99-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/47-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2/449-%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D 1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%E2%80%9D-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%E2%80%9D-%D0%BE%D1%82-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2

vladinkaa
11-28-2010, 11:37
благодаря ви много но това вече го видях може ли още нещо ?

sexa_na_kompleksa
11-28-2010, 13:25
Това става ли:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/47-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2/797-%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D 1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D 0%BE-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%E2%80%9C%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%E2%80%9D-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/47-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D 0%B2/798-%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D 1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B6-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%E2%80%9D-%D0%B8-%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88-%D0%BB%D0%B8,-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88-%D0%BB%D0%B8-%E2%80%9D