PDA

View Full Version : Проект по свят и личностhriseto_22
12-05-2010, 14:47
Някой може ли да ми намери проект по свят и личност за построяване на къща или пък за детска площадка или за каквото и да е много ми трябва :(
Ето и какво трябва да съдържа проекта:
1.Найменование на проект.
2.Кандидастваща страна.
3.Продължителност на проекта.-от-до (пример: от 10 януари 2010 до 25 септември 2010)
4.Участници в проекта.-имена.
5.Партньори(ако има такива)
6.Описание на проекта.-цел и задачи.
7.Целеви групи.-към кого е насочен,кого удолетворява.
8.Дейности на проекта(описание)
9.Ресурси(налични и необходими)
10.Напредък.
11.Бюджет.
12.Приложения(приложени документи)