PDA

View Full Version : Интерпретативно съчинение- Илиадаsilversteinn
12-06-2010, 09:48
Трябват ми спешно интерпреативни съчинения на темите:
1. Проблемът за мира и войната, изобразен върху щита на Ахил
2. Проблемът за гнева в Илиада
:?

sexa_na_kompleksa
12-06-2010, 16:25
По първата тема:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/518-%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%AA%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9B-%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%92-%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%90-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/517-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D 1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A9%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80

По втората:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/462-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%9E%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%E2%8 0%9D