PDA

View Full Version : ЛИС към одата "Левски" от И.Вазов по даден планxXxtremeboy
12-10-2010, 10:54
Тема: Как се изгражда образът на героя в одата "Левски" от Иван Вазов?
(план за съчинение)

I. Увод - цикълът "Епопея на забравените" - обща,кратка характеристика.Мястото на одата "Левски" в цикъла.

II Теза - Левски е представен чрез монолог и разказ за делата му. Образът е величав, монументален.Героят е родолюбец, храбър, самопожертвователен.

III. Изложение

1. Въведение - монолог на лирическия герой. Идеите на героя.
Противопоставяне - религията на народните нужди. Повторения (анафори). Изповедност, близост до читателя (първо лице, единствено число) (подходящ цитат).

2. Разказ за делата на Левски (от името на поета).

- Какво извършва героят - събира, обединява, пробужда народа (целия, от децата до старците), внушава му идеята за свобода, за национално достойнство, подготвя го за въстание. (Цитат - например - "Говореше тайно на ближний преврат, робът.")

- Легендарност, митологични черти, при представянето на Апостола - неуловимост, превъплъщения ( "Тая заран млад е, довечера стар ..." ),
прозорливост, умение да убеждава и проповядва, вдъхва респект (дори страх). Сравнение с демон. Образ, различаващ се от реалния. Близост до Христос. Изразителни епитети; сравнения, хиперболи, (Цитат - например - "От лице му мрачно... по-ясно." )

3. Предателството и смъртта на Левски

- Образът на предателя - противоставен на образа на Апостола, близък до този на Юда. Наслагване на обидни определения; градация; отказ да се спомене името му; обида към майката. Най-силното отрицание - изравняването с предателя на Христос. (цитат).

- Мъченичеството на Апостола. За страданията му се говори на кратко. Героят е сравнен с велики личности от световната история (кои са те?).
Общото между тях е, че са служители на човешкия прогрес. Така Левски става част от стремежа на цялото човечество към справедливост и напредък. (По желание - цитат).

- Бесилото - сравнено с Христовия кръст (цитат - "По-срам .. равно"). От символ на срама се превръща в символ на подвига. Идеята, че в размирните времена героите загиват мъченически, със смъртта на престъпниците. Обобщение - смъртта е победена, героят е безсмъртен. (цитат " ... и смъртта на тебе, о бесилко свята ... път!" ).

IV. Заключение:
Образът на Левски в одата на Вазов - нетрадиционен, оригинален, запомнящ се. Не отговаря точно на историческите данни, но дава изцяло вярна оценка на делото на героя и на личността му. Затова е изключително популярна и до днес. Всеки читател, запознат с одата, вече знае най-важното за Левски.Трябва ми за Понеделник 13.12.10! Благодаря предварително на всички отзовали се!

xXxtremeboy
12-11-2010, 19:40
??

xXxtremeboy
12-12-2010, 14:50
благодаря че ми помогнахте смешници :)

AllAboutLove
02-01-2011, 17:39
никой не ти е длъжен :oops: