PDA

View Full Version : Децата жертви в "зимни вечери"petia0711
12-10-2010, 18:18
Трябва ми спешно интерпретивно съчинение на тема : Децата жертви в цикъла "Зимни вечери " на христо Смирненски .... колкото може по бързо!!!!

sexa_na_kompleksa
12-10-2010, 20:47
Виж това:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/48-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8/589-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D 1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D 0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%E2%80%9C%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%E2%80%9D-%D0%BE%D1%82-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/48-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8/572-%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8-%E2%80%9C%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%E2%80%9D

biolojkata95
12-11-2010, 08:07
http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/48-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8/572-%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D 0%BA%D0%B8-%E2%80%9C%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%E2%80%9D