PDA

View Full Version : Обесването на В. Левски - коментарwaterlily93
12-11-2010, 14:12
Здравейте! Аз съм в 11 клас и ми трябва коментар, НЕ есе, по стихотворението "Обесването на Васил Левски". Госпожата подчерта, че коментара трябва да е единствено върху 3-тата строфа. Не знам какво бих могла да разсъждавам върху 4 реда. Благодаря ви предварително за помощта. :)

sexa_na_kompleksa
12-11-2010, 14:22
Може да вземеш идеи от тук:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/233-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2-%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B D%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%80%9D

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/40-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2/232-%D0%A5%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E-%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%92-%E2%80%9C%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%92%D0%90%D0%9 D%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B-%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%E2%80%9D