PDA

View Full Version : >>*СПЕШНО МИ ТРЯБВА ЛИС НА НЯКОЯ ОТ ТЕЗИ ТЕМИ*<<stanikp
12-13-2010, 15:12
Спешно мит рябва ЛИС(Литературно интерпретативно съчинение) на тема(Поне 1 от всичките):
1. Гняв и примирение,война и мир в Илиада на Омир-авторски и читателски предпочитания и пристрасти
2.Ахил и хектор-авторски и читателски предпочитания,симпатии и пристрастия
3. И Ахил,и Терсит хулят Агамено,но само Терсит е бит,осмян и посрамен.Защо?
4.защо Терсит е грозен?
5. Щитът на Ахил като Омиров образ на света и живота
6.Човешкот и свръх човешкото у Омировите Богове.
Трябва ми най.късно до 18:00ч на 14.12.2010

Ще съм много благодарен ако някой го напише в този срок :)

sexa_na_kompleksa
12-13-2010, 16:18
По първата тема:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/578-%D0%93%D0%BD%D1%8F%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D 0%B5-%D0%B2-%E2%80%9C%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%E2%8 0%9D

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/685-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%E2%80%9E%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%E2%8 0%9D

По втората:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/691-%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D 0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D 0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

По петата:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/518-%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%AA%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9B-%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%92-%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%90-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/517-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D 1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A9%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80