PDA

View Full Version : Някой ще ми преведе ли този текст на испански?tonie__
12-16-2010, 17:43
Много моял някой да ми гопреведе на испански .. :(

Колкото и тъжен, мрачен и зловещ да е светът, болката винаги можеда бъде смекчена от любовта между хората.Обич има в детската усмивка, във благата дума, във бащината ласка, в майчината милувка.Любовта съществува и винаги ще съществува, докато сме живи, защото тя е навсякъде около нас и няма граници.
Влюбването е състояние, което не може да се опише. Никой не е могъл, никой няма и да може. Любовта е различна, индивидуална, неповтаряща се и неповторима.
Човек се страхува от самотата и отчаянието, но това е нормално – докато е сам. Любовта дава закрила, от която той има нужда презцялото време, докато я търси.
Обичта помага на хората да надделяват над злобата и завистта, с които, за съжаление е изпълнен света.
Тя е чувство, способно да те завладее и да те промени коренно - както теб, така и живота ти.

Но любовта може да бъде и греховна, защото в стремежа си да просъществува, често излиза извън моралните и човешки граници - преминава ги. Това е така, например когато единият или двамата от влюбените са обвързани с други хора.
Но освен греховна, любовта е и свята. Тя е най-красивото чувство и може да превърне в добър и най-лошия и коравосърдечен човек.
Нищо не може да победи обичта -нито чуждата намеса, нито смъртта.Защото истинското и святото не може да умре.То е силно и безгранично..
Аз вярвам в любовта от пръв поглед – в нея има нещо случайно, нещо внезапно. Тя е порив – който трудно може да се овладее, и затова често е сравнявана с магия.
Любовта превръща злото в добро, бедните хора в душевно богати, надвива смъртта и оставя красиви следи след себе си. Чрез нея откривам хората, заради които си заслужава да живея тук. И затова се опитвам да давам колкото мога повече любов