PDA

View Full Version : ЛИС върху "Илиада" на следните темиmimityy34
12-18-2010, 17:33
Здравейте !!
Знам че има много такива теми тук но просто нямам време . Понеделник ще правя класно по Литература и искам да изкарам висока оценка .
Така , значи интерпретативно съчинение на поемата " Илиада " по темите:
1. Обликът на героя и антигероя в поемата " Илиада ".
2. Общочовешки идеи чувства и внушения в 6-та песен.
- Красотата на любовта и дълга в 6-та песен.
3. Поемата " Илиада " като енциклопедия на древността.
4. Прекрасния свят обрисуван върху щита на Ахил.

Нямам време, защото Неделя няма да съм в града и сега трябва да ги науча (както се казва ) . Ще съм ви много благодарна ако ми помогнете .. : ))

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka

sexa_na_kompleksa
12-19-2010, 09:44
По втората тема:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/688-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3-%286-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%29

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/687-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D 0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D 0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D 0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D 0%B0-%D0%BE%D1%82-6-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/686-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97-%D0%9D%D0%90-6-%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9D-%D0%9E%D0%A2-%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%94%D0%90

По четвъртата:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/518-%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%AA%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9B-%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%90-%D0%92-%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%90-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/58-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8/517-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D 1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A9%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80