PDA

View Full Version : Есе за "Илиада"! Трябва ми СПЕШНО помощ !m712795
12-19-2010, 08:45
СПЕШНО ми трябва помощ за есе по следните теми:
1.Обликът на героя и антигероя в поемата "Илиада" (Ахил и Терсит)
2.Общочовешки идеи, чувства и внушения в 6 песен
3.Красотата на любовта и дълга в 6 песен
4.Прекрасният свят, обрисуван у щита на Ахил
5.Двубоят между Ахил и Хектор
6.Сблъсъкът между силата и благородството
7.Героят в Омировата "Илиада"(Характеристика на герой по избор) Аз си избрах Ахил.
8.Посланието на "Илиада" в 24 песен.
9.Величието и покоряващата сила на епическия характер в лицето на героя Ахил-драмата и двете завръщания на героя

Твърде много са и няма да ми стигне времето да направя повече от 1-2. :-o