PDA

View Full Version : МАТЕМАТИКА 7 КЛАСvladinkaa
01-09-2011, 17:08
1.Даден е триъгълник АBC . През средата М на страната АC е начертана права а , успоредна на BC , която пресича AB в точка Р , и права b,успоредна на AB , която пресича BC в точка N.
a) Докажете,че тр. AMP = ~тр. МCN
б) Намерете дължините на отсечките AP и MP , aко CN=2 см и MN=3см


2. Върху едното рамо на даден ъгъл с връх А са взети т.B и C , а върху другото рамо- точките D и E така,че AB=AD и AC=AE. Отсечките BE и CD се пресичат в точка О . Докажете,че :
а)тр. ACD = тр. AEB
б)тр.CBO = тр. EDO
в) лъчът AO е ъглополовяща на ъгъл BAD