PDA

View Full Version : Класна работа!anonymous682486
01-10-2011, 11:40
Здравейте!Аз съм 11 клас и утре на 11.01.2011г. имам класно по Литература.Даскалицата днеска каза че трябва да направя класно щото по-миналата седмица не съм бил.И сега имам асмо ден да науча нещо или да ми търсите тези теми.Теми:"КОЧО" : "ЛЕВСКИ" : "ПАИСИИ" : "ОПЪЛЧЕНЦИ НА ШИПКА" това са 4-те теми.Тя каза че трябва да направя анализ върху тези теми и една от тях ще ми се падне на класното по Литература.ДАНО МИ ПОМОГНЕТЕ.ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН! :-D

sexa_na_kompleksa
01-10-2011, 13:49
Кочо:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/264-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82,-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BE

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/263-%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BE

Паисий:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/262-%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D-%D0%92%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92-%E2%80%9E%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%AF-%D0%9D%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%D 0%98%D0%A2%D0%95%E2%80%9D-%E2%80%9E%D0%9F%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%99%E2%8 0%9D

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/261-%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%90%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%99-%D0%9D%D0%90-%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D-%D0%92%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92

Левски:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/258-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,-%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%E2%8 0%9C,-%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B0-%E2%80%9E%D0%95%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C

Опълченците на Шипка:

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/266-%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D-%D0%92%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92-%E2%80%9E%D0%9E%D0%9F%D0%AA%D0%9B%D0%A7%D0%95%D0%9 D%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%A8%D0%98%D0%9F%D0%9A%D0%90%E2%80%9D-%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D 0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%AA%D0%A2-%D0%9A%D0%AA%D0%9C-%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D 0%90

http://www.neznam.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/41-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/265-%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D 0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%9C%D0%9E%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B D%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0%E2%80%9D