PDA

View Full Version : Анализ на документ по историяronny10
01-23-2011, 12:29
Прочетете следният документ и отговорете на въпросите от 1 до 5.
Ето го документа:

Симеон, като се разгневи, отправи се против гърците.Царят, когато узна това, изпрати воеводата Кринит срещу българите с оръжие и с много боляри.И при станалото в Македония [Югоизточна Тракия] сражение гърците бидоха разбити.Кринит бе убит и всички останали.От хазарите [наети от ромеите], които участваха, най-храбрите бидоха заловени, а ръцете и носовете им - отсечени за срам на гърците.
,,Хроника",Симеон Логотет (секретар и управител на администрацията) във Византия, X в.

Ето ги и въпросите :

1. За кои събития дават сведения?
2.Кои са техните автори; съвременници, наблюдатели или участници са в описваните събития; какъв е произходът им и за кого пишат?
3.Към кой от видовете извори може да бъде отнесен (Официални документи, Официална кореспонденция, исторически съчинения, Световни хроники, Кратки хроники, Жития) ?
4.Какво е отношение на автора към описаното(посочете изрази от документа)?
5.Има ли съвпадения или разминавания между времето на създаването на документа и времето на описаните в него събития ?

Надявам се някой да отдели малко време..От доста време се зоря, но забих..Да отговорите на 1 въпрос пак е от полза..Благодаря предварително.. :)

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka