PDA

View Full Version : Довършете първата дума и започнете вторатаmidget
01-29-2011, 20:51
Думата в скобите е край на първата дума и начало на втората. Този, който я отгатне, предлага нови думи.
Пример:
ху(_ _ _)кул
ху(мус)кул

А сега е ваш ред:
при(_ _ _)орог

GD
03-14-2011, 06:31
при(_ _ _)орог
при(нос)орог


Кар(_ _ _ _)офка