PDA

View Full Version : Есе в/у "Прикованият Прометей" на някоя от тези теlorakoleva95
02-02-2011, 13:26
трябва да напиша есе върху "Прикованият Прометей" на една от избраните теми:
-"Аз знаех всичко предварително. Да, чуйте: исках, исках и така сгреших."
-"Да, болест е вродена на тираните да нямат вяра в своите приятели."
-"Най-срамни са неискрените приказки"

много е спешно, надявам се някой да помогне :) мерси, предварително

Липсва описателно заглавие.
kalpazanka

prettyIdeath
02-04-2011, 11:31
Това е върху първата :


Образът на Прометей , свързан с волята за победа

В трагедията Прикованият Прометей Есхил изгражда един образ – символ на човеколюбие , титанична воля и непримиримост към тиранията . Човеколюбието на Прометей е тясно преплетено сволята на титана да се опълчи срещу тираничната власт на Зевс и да осуети зловещото му намерение за унищожаване на човешкия род. В хода на небивалия дотогава двубой с властния повелител, Прометей разкрива своята горда и непреклонна воля , смелост и твърдост да понесе страданията Съзнанието, че Съдбата – в лицето на Мойрите – е на негова страна подхранва волята му и придава титанични измерения на стоизма му . Държейки в свои ръце тайната при какви обстоятелства Зевс би загубил властта си, Прометей налага своята воля над неговата .С мълчанието си, въпреки жестоките хилядолетни мъки, той осигурява на хората време да усвоят безценните дарове , които им е дал и да могат да се противопоставят на Зевсовия план. Съдбата помага на Прометей да прояви спълна сила волята си и да предотврати злото .
Титаничната воля на на Прометей не би могла да се разгърне , ако не беше любовта му към хората . Човеколюбието едоминираща черта в поведението титана . Единствен Прометей сред всички богове и титани не вижда в хората „ еднодневки” , които се мъчат в хаоса итъмнината . Той си поставя за цел да ги направи мислещи същества , способни да направляват съдбата си . Тази преданост към човеш кия род Прометей изкупва чрез мъченичество , прикован към надвисналата над бездната скала за страх и назидание на всеки , който дръзне да се противопостави на върховната власт . Много воля и сила на духа се изисква от титана :

Пред боговете ще плати греха си той ,
за да научи как се тачи царска власт
и да забрави любовта към людете .
Любовта на Прометей към хората не е празно словоизлеяние . С гордост и вътрешно удовлетворение от стореното той изрежда благата , с които ги е дарил . Той открадва за тях огъня и им помага да променят първобитното си битие , но много по – съществвено е това , че те получават от него духовния огън на познанието и вечния стремеж към съвършенство . Прометей им вдъхва част от своята титанична воля да се борят , за да променят първоначалната си съдба . Без него те никога не биха се изплъзнали от удара на Зевс :
Смъртният никога няма
с остър ум да отклони
Зевсовата твърда воля .
Подареният от Прометей огън помага на хората да развият заложените в тях дарби и да осъзнаят своята значимост .Този прелом е охарактезиран от думите на Прометей :
Те бяха със очи , ала не виждаха ,
с уши , ала не чуваха . И цял живот ,
подобни на видения , прекарваха
в мъгла и мрак....
Хората се научават да ценят и създават красота , да се стремят към доброто и към мъдростта .Сред даровете на Прометей към хората е особено важна надеждата , която им дава сили да проявят волята си в борбата с трудностите и да не се плашат от смъртта .
Много воля , любов към хората и смелост се изисква от Прометей да осъществи целта си – да издигне смъртните до уменията на безсмъртните богове . Безчет са божествените дарове , с които той обсипва хората . Научава ги да строят „ светли издрави къщи”,да правят кораби и кръстосват морета , за да откриват нови земи , да създават сами нови блага . Прометей разкрива на човешкия род „ най – великата наука за числата „ ,силата на писмеността като „всепамет „ и „всемайка „ на изкуствата , укротената мощ на животните , чудото на лекарствата . Той помага на човека да обърне поглед към небето и земята , да проникне в нейните дълбини и да извлича „желязо , мед , сребро и злато” :
Та ето всичко , с кратка реч изказано :
от Прометей са всичките умения.
Налагайки волята си над Зевсовата , Прометей доказва на дело колко важно е да се защитава цел , в правотата на която е убеден . Той страда при мисълта , че помагайки на хората , сам не може да се спаси от наложеното му страдание . Това обоче не е разкаяние за стореното добро , защото то е станало смисъл на живота му .Той проронва думзи на самосъжеление , но това не е отстъпление от волята му . Прометей е горд и уверен , защото съзнателно е направил свдоя избор :
Аз знаех всичко предварително .
Да чуйте :исках , исках и така сгреших!
Пострадах сам помагайки на хората.
Всичко , което героят извършва , е волево действие
Поразителните достойнства на титана Прометей изпъкват още повече при сблъсъка с малодушието , страха и ласкателството на Океан и Хермес . Сравнен с тях той въплъщава трагичната красота на подвига
Ако нещо подхранва най – силно волята на Прометей да удържи докрай решението си да спаси хората , то това е вярата , че страда за справедлива кауза и че крайната победа ще бъде негова Не променя позицията си , защото вярва в по – доброто бъдеще на човешкия род. Така Прометей се превръща в художествен израз на активната защита на постигнатото с творчески усилия човешко знание.