PDA

View Full Version : изчисляване на ценаjmotoo
02-19-2011, 19:03
Имам въпрос към математицитв във форума -как точно се изчислява цена в проценти под пазарната? Каква е формулата?

Примерно цената на пазара е 39,00лв. И искам да продам нещо на цена 5% под пазарната. Колко е това? :D

VaMpiRKaTaaa
02-19-2011, 19:13
Пусни темата в раздел 'училище и приятeли',там влизат един-2 математици.

jmotoo
02-19-2011, 19:18
Мерси, ще го направя.

MissCoFFeTearOfl
03-04-2011, 00:19
39,00 лв - 5 % =37,05лв
т.е. намираш колко са 5% от 39.00лв и след това ги вадиш от 39.00 и получаваш резултата
най-лесно хващаш калкулатора и набираш на него 39 - 5 % и така получаваш

MissCoFFeTearOfl
03-04-2011, 00:23
39,00 лв - 5 % =37,05лв
т.е. намираш колко са 5% от 39.00лв и след това ги вадиш от 39.00 и получаваш резултата
най-лесно хващаш калкулатора и набираш на него 39 - 5 % и така получаваш

8. "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
...
10. "Методи за определяне на пазарните цени" са:
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба.
Редът и начинът за прилагане на методите се определят с наредба на министъра на финансите.