PDA

View Full Version : малко помощ ?bettyblackdewil
04-06-2011, 08:52
направих провод на една песен може ли някой който разбира много добре английски да види дали имам някъде грешки.. благодаря предварително ако някой отдели време за мойто глупости..

bettyblackdewil
04-06-2011, 08:54
ето текста:

When the end is getting closer
And the earth has burned the sky
Now repent 'cause it's all over
Just let me die

Here's the massacre
A mausoleum fit for me
Lived a hundred years,
A hundred years I didn't see
Gave all my hope away
Is there any left for me?
Bombs are splitting atoms
What can the future bring?
We can fill a million choirs
And wait till children sing
We can walk a million miles
And end up in the sea
And our lungs just keep filling
And lying when we breathe
The world's filled with liars
Liars like me
And I look at my child
It's fire, this feeling
It's blue like the sky
I see all of this meaning
I reach up to God and ask if I'm dreaming
I'm so sorry I don't have those things that you're needing
And darling, a kiss
Kiss me on these lips

When the end is getting closer
And the earth has burned the sky
Now repent 'cause it's all over
Just let me die

As my body lies here broken
And I'm carried to the light
Now my heart is finally open
Just let me die

Everybody says greetings and goodbyes
Everybody pays, no one knows the price
We know the price of sin
The sin of sacrifice
I know I'll sing again
But who can save me twice?
How much can we ask?
You'll get the answer first
How much can we kneel?
With the air that chills the earth?
The air keeps getting colder
My knees keep hitting dirt
The end, sink and crawl
Without the guilt of getting hurt
You ask who you love and you don't know
Do you?
The spirit of god, just passes right through you
You gave away heaven, handed right to you
And I can see it all
Tell me, is it true?
Kiss me, my darling
(Darling, I need you)

Where do we go?
We go, oh
Lord, I don't know
Where we go
We go, no
I don't know where
Where do we go?
We go, oh
Lord, I don't know
Where we go
We go, no
Lord, I don't know!

When the end is getting closer
And the earth has burned the sky
Now repent 'cause it's all over
Just let me die

As my body lies here broken
And I'm carried to the light
Now my heart is finally open
Just let me die


ето превода който направих:

Когато краят наближава
а земята е изгорила небето
сега се покайваме защото е свършило
просто ме остави да умра


ето го клането
а мавзолеят години за мен
живял сто години
сто години които не видях
махнах цялата надежда надалеч
остана ли нещо за мен
бомбите се разделят на атоми
какво ли ще донесе бъдещето
ние можем да запълним милион хорове
и да изчакаме докато децата запеят
можем да извървим милиони мили
и да завършим в морето
и дробовете ни да продължават да се пълнят
и да лежим докато дишаме
светът е пълен с лъжци
лъжци като мен
и поглеждам към моето дете
огън е това чувство
синьо е като небето
виждам целия смисъл в това
достигнах до Бог и попитах ако сънувам
съжалявам, че нямам тези неща от които се нуждаеш
и скъпа, целувка
целувка на тези устни


Когато краят наближава
а земята е изгорила небето
сега се покайваме защото е свършило
просто ме остави да умра

докато тялото ми лежи тук разбито
и отивам към светлината
най-накрая сърцето ми е отворено
просто ме остави да умра


всички изричат поздрави и сбогувания
всички плащаме, но никой не знае цената
знаем цената на греха
грехът на жертвата
знам, че ще пея отново
но кой ще ме спаси два пъти?
колко още можем да питаме?
ти ще имаш отговора първи
колко още можем да коленичим?
с въздуха който втриса земята
въздухът става все по-студен
коленето ми продължават да удрят мръсотията
краят се измива и пълзи
без вина че може да се нарани
питаш кой обичаш и не знаеш
нали?
дужът на Бог просто преминава през теб
отьвърли небето връчено на теб
мога да видя всичко
кажи ми истина ли е?
целуни ме скъпа
/ скъпа нуждая се от теб /


къде да отидем?
да отидем
Господи не знам
къде отиваме
отиваме, не
не знам къде
къде да отидем
да отидем
Господи не знам
къде отиваме
отиваме, не
Господи не знам
Когато краят наближава
а земята е изгорила небето
сега се покайваме защото е свършило
просто ме остави да умра

докато тялото ми лежи тук разбито
и отивам към светлината
най-накрая сърцето ми е отворено
просто ме остави да умра