PDA

View Full Version : Компютри,Дизайн,3д, Фотошоп и т.нr19
04-19-2011, 21:15
Здравейте :)
Интересува ме съществува ли такава специалност във ВУЗ свързана с 3д моделиране, дизайн, компютърни архитектури,програмиране, операционни системи, но главно дизайн.

Поздрави!

Chacho
04-19-2011, 21:45
Магистратура по компютърна графика?

Mileva
04-20-2011, 14:31
Предметите компютърни архитектури, програмиране(ООП, Оракъл, Ц++, Ц#), операционни системи се припокриват в моя план на обучение за специалност Информационни технологии. Аз уча в УниБИТ, бифшия Библиотекарски институт в София. Намира се на Цариградско шосе 119 (7-ми километър). Дизайн специално не изучаваме, но знае ли се може да го включат в бъдещите учебни програми за следващитве курсове (аз съм последна година и завършвам). Но за дизайн, предполагам ще има в НБУ със сигурност.

lmao
04-23-2011, 15:32
в НБУ всичко се намира

mlakniwe2
04-23-2011, 15:40
ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН (ИД)
Обучаваща катедра: “Индустриален дизайн”.

Студентите, завършили специалност „Инженерен дизайн”, получават диплома за образователно квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Инженер – дизайнер”.
Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години.
Фундаменталната и общотеоретична подготовка включват: Машинознание, Инженерна графика, Механика, Производствени технологии, Рисуване, Моделиране, Формообразуване, Ергономия и ергономично проектиране, Цветознание и Графичен дизайн.
Специализираната подготовка обхваща: Промишлено и дизайнерско проектиране, Техника и технологии в приложните изкуства, Художествен дизайн, Основи на маркетинга и рекламата, Компютърно моделиране на промишлени форми, Автоматизация на чертожно-графичната дейност, Компютърна анимация и др.
Избираемите дисциплини са: Дизайн на битова техника, Дизайн на градска среда, Дизайн на промишлени изделия, Художествено леене на металите, Ергономична и дизайнерска оценка, Фирмен мениджмънт и др.
Практическата подготовка се извършва през целия период на обучение и по време на специализиращата практика.
Има възможност за обмен на студенти в Германия и Италия и за летни стажове в САЩ и Англия.
Дипломираните инженери със специалност „Инженерен дизайн” могат да получат практическа реализация в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката, битовата техника, рекламния дизайн, художествено-пространственото оформление, интериорния дизайн и др.
След завършване на ОКС „бакалавър” желаещите могат да продължат образованието си в ОКС „магистър”.
Цел на обучението на студентите от специалност „Инженерен дизайн” е подготовката на висококвалифицирани проектантски, научно - изследователски, ръководни и изпълнителски кадри за конструкторски и технологични бюра на фирми, проектантски бюра в инженерингови организации, за различни фирмени отдели на дизайнерски и рекламни агенции, учебни заведения и в звена, занимаващи се с ергономична и дизайнерска дейност.КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Обучаваща катедра: “Компютърни науки и технологии”
Студентите от специалност “Компютърни системи и технологии” получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “Компютърен инженер”.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Провежда се по учебен план, който е съобразен с найhttp://www.teenproblem.net/forum новите изисквания на международните организации IEEE /Институт на инженерите по електротехника и електроника/ и АСМ /Асоциация по компютърни машини/. Този план е съгласуван и с Westminster University of London. Катедрата има договори за обмен на студенти с техническите университети в Берлин, Магдебург, Ковънтри, Лисабон и др.
Обектите на професионална дейност на инженера със специалност “КСТ” са проектирането и използването на компютърни системи и мрежи, информационните технологии, усъвършенстването на архитектурата на компютърните системи и мрежи, системите с паралелна обработка, системите с изкуствен интелект, диалоговите и офис системите, средствата за системно и приложно програмиране, Интернет - приложенията.
Високотеоретичната и практическа подготовка на инженера по специалността му дава възможност да извършва различни видове професионална дейност - производствена, управленческа, технологична, конструкторска и изследователска.
Към специализиращата катедра “Компютърни науки и технологии” функционират Мрежова академия на CISCO Systems и Академия по информационни технологии на Microsoft, в които студентите могат да се подготвят за получаване на международно признати сертификати.

lmao
04-23-2011, 15:44
щом търсиш главно дизайн, то тогава Инженерен дизайн
в КСТ няма по нито 1 предмет да се изучава нещо дизайнерско

в Инженерен дизайн има CorelDraw, Solidworks, рисуване и тн

r19
04-24-2011, 17:47
Мерси за отговорите!
В крайна сметка има още маалко време да реша какво да бъде :)
Поздрави!!!

teammember
04-26-2011, 12:25
В НБУ има такава специалност в СУ и ТУ няма специалност, но има предмети в тази насока