PDA

View Full Version : Матура БЕЛpspeeva
05-14-2011, 15:54
Въпрос от матура-08

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

а) Задължително е изискването да се владее български и английски език.

б) Още беше дете, когато привикна да използва и българската, и латинската азбука.

Въпросът ми е: Къде може да се прочете повече по този проблем - еднородни части, съгласуване лице и число, възвратни глаголи.

mnogoznaikO
05-14-2011, 22:20
На последните страници в учебника по български език за 12-ти клас е засегнато точно това :)