PDA

View Full Version : ВТУ - Магистърски програмиretrofan
09-03-2011, 07:56
Някой има ли представа каква е кандидатстудентската такса при подаване на документи за магистърските програми във ВТУ? В сайта им са писали само това:

10. Кандидатите подават следните документи:
– молба до ректора по образец;
– оригинал и копие от дипломата за висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Ако издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка, в която е отразен средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити, или уверение, в което са вписани необходимите данни;
– лична карта;
– квитанция за платена кандидатстудентска такса, в размер определен от АС. От такса се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци до 25-годишна възраст и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа.

Никъде обаче не е уточнено колко е тази кандидатстудентска такса, а телефоните за кандидатстудентска информация не са активни. :(
И само с оценки от държавни изпити ли може да се кандидатства или може и с оценка от дипломна работа (понеже не съм държал държавен изпит, а съм защитавал дипломна работа)? Имате ли представа?

EcTeTa
09-06-2011, 01:00
ако става дума за Великотърновския пиши на kskinfo@uni-vt.bg трябва да ти отговорят

retrofan
09-06-2011, 03:20
Точно за там става дума. Ще им пиша.