PDA

View Full Version : Какво значи условна присъдаEinGutesKind
10-13-2011, 16:30
:-o

FeelMyPain
10-13-2011, 16:30
не можеш да излизаш извън граница
и при второ провинение, ще се вземе предвид и първото ти осъждане

LovEsIckk
10-13-2011, 16:30
Офф Атанасиииииииииииииииииии ииийеееее
аман!

TheManTheLegend
10-13-2011, 16:32
излез навън пребий някой и ще ти обяснят подробно какво е :D

awerw
10-13-2011, 16:33
излез навън пребий някой и ще ти обяснят подробно какво е :D те ше го бият ве :lol:

EinGutesKind
10-13-2011, 16:33
излез навън пребий някой и ще ти обяснят подробно какво е :DАз съм против насилието ! :razz:

Ermic
10-13-2011, 16:36
излез навън пребий някой и ще ти обяснят подробно какво е :DАз съм против насилието ! :razz:
Щото си нежен

ledenakrasota
10-13-2011, 16:36
Че търпиш някакво наказание, но не влизаш в затвора. Пример >> Ставински. :)

JagAlskarDig
10-13-2011, 16:37
Условната присъда може да се наложи от съда за извършено престъпление вместо
ефективна присъда. Тя се състои от наложеното наказание и определяне на срока, в рамките на
който това наказание няма да бъде изпълнено, освен ако нарушителят не извърши друго
престъпление. Мерките за безопасност, наложени заедно с условната присъда се привеждат в
изпълнение. А ако присъдата включва и допълнителни наказания, съдът може да реши те да
бъдат изпълнени. Срокът на условната присъда е от една до пет години като не е възможно да
се наложи частична условна присъда.
При условната присъда с попечителски надзор съдът решава, че нарушителят, който е
получил условна присъда, трябва да бъде подложен на попечителски надзор за определен
период от време в течение на срока на присъдата. Попечителският надзор включва съдействие,
надзор и задържане. Тази мярка обикновено се прилага, когато съществуват условията за
налагане на условна присъда, но съдът счита, че по време на срока на присъдата е необходим
един по-засилен контрол върху нарушителя. При прилагането на попечителския надзор, съдът
може също така да издаде една или повече инструкции, с които нарушителят трябва да се
съобразява и да следва. При определянето на тези инструкции съдът взима предвид възрастта
на нарушителя, неговите психологически характеристики, подбудите, поради които е извършено
деянието, социалното му положение, поведението му в миналото, обстоятелствата, при които е
извършил нарушението, както и поведението му след извършване на нарушението.
Съдържанието на инструкциите не може по никакъв начин да засяга човешкото достойнство на
нарушителя или да застрашава животът му, както и не може да му причинява неразумни
трудности.

Ermic
10-13-2011, 16:38
Че търпиш някакво наказание, но не влизаш в затвора. Пример >> Стависки. :)
fix'd

LovEsIckk
10-13-2011, 16:39
Че търпиш някакво наказание, но не влизаш в затвора. Пример >> Ставински. :)
Стависки бе, мадам.

ledenakrasota
10-13-2011, 16:39
Че търпиш някакво наказание, но не влизаш в затвора. Пример >> Ставински. :)
Стависки бе, мадам.


Все тая. :D Максим СтавиНски е. Какво ме поправяте? :-o

EinGutesKind
10-13-2011, 16:42
Аха, значи не се лежи в затвора :-D

LovEsIckk
10-13-2011, 16:43
ОМГ..
МОМИЧЕ , опрей се малко
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82% D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8

ledenakrasota
10-13-2011, 16:45
ОМГ..
МОМИЧЕ , опрей се малко
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82% D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8

Хубаво. :)

waZZaa
10-13-2011, 17:15
ОМГ..
МОМИЧЕ , опрей се малко
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82% D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 айде , айде и ти не си цвете за мирисане - тритона бил риба !! втф?

ledenakrasota
10-13-2011, 17:16
ОМГ..
МОМИЧЕ , опрей се малко
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82% D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 айде , айде и ти не си цвете за мирисане - тритона бил риба !! втф?


Остави! Всеки с комплексите си и грешките. :)