PDA

View Full Version : Няколко въпросчетаMerr
08-29-2012, 13:05
Здравейте работя върху дипломна на тема наднорменото тегло при децата и младежите. Мнението на обшеството е важно, затова ще ви помоля да ми отговорите на няколко въпроса.
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
а.) Да б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
а.) Изключително сериозен б.) Сериозен, но не до голяма степен в.) Не ме засяга

3. В какъв град живеете?
а.) Столица б.) Голям град в.) Малък град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да б.) Не
Благораря за отделеното време. Приятен ден.

DennisCobain
08-29-2012, 13:17
1. Проявявате ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
a.) Да б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
а.) Изключително сериозен б.) Сериозен, но не до голяма степен в.) Не ме засяга

3. В какъв град живеете?
а.) Столица б.) Голям град в.) Малък град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
a.) Да б.) Не

SuNsEt
08-29-2012, 16:55
1. Проявявате ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
а.) Да

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
а.) Изключително сериозен

3. В какъв град живеете?
а.) Столица

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да

:)

psychopath
08-30-2012, 02:18
1) б
2) а
3) а
4) а

Amore-Mio*
08-30-2012, 08:55
1. Не.
2. Изключително сериозен, мисля.
3. Голям град.
4. Да.

И каква е тая дипломна работа?

cookie78
08-30-2012, 12:31
Здравейте работя върху дипломна на тема наднорменото тегло при децата и младежите. Мнението на обшеството е важно, затова ще ви помоля да ми отговорите на няколко въпроса.
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
Б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
б.) Сериозен, но не до голяма степен (Има далеч по-зле от нас.)

3. В какъв град живеете?
а.) Столица

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да
Благораря за отделеното време. Приятен ден.

explosion_
08-30-2012, 14:34
Здравейте работя върху дипломна на тема наднорменото тегло при децата и младежите. Мнението на обшеството е важно, затова ще ви помоля да ми отговорите на няколко въпроса.
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
а.) Да б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
а.) Изключително сериозен б.) Сериозен, но не до голяма степен в.) Не ме засяга

3. В какъв град живеете?
а.) Столица б.) Голям град в.) Малък град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да б.) Не
Благораря за отделеното време. Приятен ден.

:)

krasiveli
08-30-2012, 15:15
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
б.) Сериозен, но не до голяма степен

3. В какъв град живеете?
б.) Голям град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да

foreveryoung.
08-31-2012, 09:50
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
в.) Не ме засяга

3. В какъв град живеете?
б.) Голям град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да

soletkaa98
08-31-2012, 12:16
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
б.) Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
б.) Сериозен, но не до голяма степен

3. В какъв град живеете?
б.) Голям град

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
а.) Да

:))

Chris.Sayway
08-31-2012, 18:07
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло? Не

2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България? Сериозен, но не до голяма степен

3. В какъв град живеете? Столица

4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло? Да

EternalDream
08-31-2012, 18:11
1. Проявявате ли ли предрасъдъци спрямо децата и младежите с наднормено тегло?
Не
2. Според вас до каква степен е сериозен този проблем в България?
Сериозен, но не до голяма степен
3. В какъв град живеете?
Голям град
4. Ставали ли сте свидетел на случка, при която деца се подиграват на друго дете само, защото е с наднормено тегло?
Да