PDA

View Full Version : Програмиране на C\C++duaitstifler
09-19-2012, 18:46
Здравейте,незнам дали темата ми е за тук(ако не е админите да я преместят/махнат),но имам една сложна курсова задача на C\C++.Тя е следната:
"През учебната година един студент се е явил на N брой изпита.Броят N се въвежда и трябва да е положителен и N<10.Получените от студента оценки от положените изпити да се въведат и съхранят в едномерен масив.При въвеждането на оценките да се предвидят проверки за тяхната правилност.
За поправителната сесия да се намерят кои са слабите оценки и за всяка да се организира еднократно въвеждане на нова стойност-оценка от поправката.
След явяването на поправките да се намери колко на брой изпита са останали със слаба оценка.
Да се изчисли какъв е средния успех на студента за учебната година."


Който може да помага ;)

MrCreeper
09-22-2012, 12:04
#include <iostream>

using namespace std;

double masiv1[11], avr;
int bIzpiti, masiv2[11], dvoiki;

int main()
{

cin>>bIzpiti;

for(int i=0 ; i<bIzpiti ; i++)
cin>>masiv1[i];

for (int i=0 ; i<bIzpiti ; i++)
if(masiv1[i]==2)
masiv2[i]=1;

for (int i=0 ; i<bIzpiti ; i++)
if (masiv2[i]==1)
cin>>masiv1[i];

for (int i=0 ; i<bIzpiti ; i++)
{
if(masiv1[i]==2)
dvoiki++;
avr+=masiv1[i];
}

avr/=bIzpiti;

cout<<dvoiki<<" "<<avr<<endl;

return 0;
}

duaitstifler
10-20-2012, 20:22
Благодарско на MrCreeper...Дано не ставам нахален...а тая блок-схема?