PDA

View Full Version : Най-дългата река в Азербайджанhristo99
10-19-2013, 19:11
Бях в час по география и разглеждах атласа си, когато видях името на най-дългата река в Азербайджан...

JakSparrow
10-19-2013, 19:18
добре

dimitar.,
10-19-2013, 19:23
добре