PDA

View Full Version : PC мрежи тест.СПЕШНО е трябва ми за утре!!!awerw
05-13-2014, 14:05
1.Кое от посочените не е тип вътрешна заплаха за сигурността на една мрежа:
а)DoS атака
б)Непокорен потребител
в)неоторизирано използване на парола за достъп
г)вътрешна политика

2.Цифровите подписи удостоверяват идентичността на:
а)получаващия
б)използвания софтуер
в)мрежовия хардуер
г)изпращащия

3.Кое от посочените не е вид защитна стена:
а)поддържащ връзката пакетен филтър
б)приложен шлюз или прокси
в)интелигентен хъб (switch)
г)филтриращ маршрутизатор

4.Кои са основните фактори, определящи необходимата степен на сигурност на една ПЦ мрежа:
а)достъпност и лекотата на използване
б)достъпност, цялостност и точност на данните
в)външни и вътрешни заплахи за сигурността
г)тип на бизнеса; тип на данните; философия на управление

5.Компютърните вируси са:
а)програми, които се разпространяват като полезен софтуер
б)какъвто и да е вредителски софтуер
в)саморазпространяващи се програми
г)саморазпространяващ се код (програмен фрагмент)

6.Кое от посочените е тип външна заплаха за сигурността на една мрежа:
а)случайни пробиви
б)компютърни вируси и червеи
в)неоторизирано използване на пароли и ключове
г)атаки от тип DoS

7.Компютърният червей е:
а)какъвто и да е вредителски софтуер
б)фрагмент саморазпространяващ се код (програмен фрагмент)
в)саморазпространяваща се програма
г)програма, която се представя като полезен софтуер

8.Първият фрагмент програмен код, който може да се счита за вирус е създаден през:
а)1984
б)1994
в)1964
г)1974

9.Посочете верните отговори: Мрежовата политика включва дейностите:
а)за административно управление
б)за отдалечен достъп
в)за настройка на защитна стена
г)за инсталиране или обновяване на софтуер и хардуер

10.Кои от следните твърдения са в сила за групите потребители в Windows 2003 server:
a)потребителите могат да бъдат членове на множество групи
б)групите могат да бъдат членове на други групи
в)членовете получават администраторски права
г)членовете получават позволенията дадени от групата

МНОГО ВИ МОЛЯ ТРЯБВА МИ ЗА УТРЕ! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!

npp
05-13-2014, 21:35
1.а и 1.в

2.б и 2.г

3.в

4.г

5.в и 5.г

6.а

7.в и 7.б

8. по принцип първата програма считана за вирус е създадена през 1971 и се е казвала creeper, но ако няма такъв отговор в теста, тогава отговорът трябва да е "а"

9.б и 9.в

10.а, 10.б и 10.г

awerw
05-17-2014, 09:39
mersi, контролното се отложи и е за др седмица и опитът ти се оказа успешен :D

doomkillerr
05-23-2014, 22:18
Хъм странна работа - притесняваш се за тест, на който въпросите и възможните отговори знаеш предвалително?!?! По мое време нямаше тестове, ами пишеш каквото знаеш...