PDA

View Full Version : кратко проучване онлайнfakecare.com
10-10-2014, 13:42
Онлайн търговията на лекарствени продукти

Ние провеждаме едно изследванe в областта на онлайн търговията с лекарства и една от нашите цели e да разберeм по-добре поведенията на интернет потребителите спрямо фармацефтичната онлайн търговия. Ще ви бъдем благодарни, ако бихте били така любезни да отделите 10 минути от времето си, за да отговорите на нашите въпроси. Всички отговори са анонимни и резултатите ще бъдат обобщени. Благодарим ви!

www.fakecare.com
http://fakecare.com/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/376288/lang/bg