PDA

View Full Version : Физка!!DZzz
05-16-2015, 13:06
1.В съд са смесени вода с маса m1=200g и лед с маса m2=130g. В съда се вкарва водна пара с маса m=50g при температура t=100 градуса. Колко е крайната температура след установяване на топлинно равновесие? Топлообменът със съда и околната среда не се отчита.

2.За изсушаване на плодове се използва сушилня, в която температурата е t=80C.Оределете количеството топлина ,необходимо да се изсуяат 10кг плодове ,ако масата на готовата продукция е 20% от масата на свежите плодове.Специфичната топлина на парообразуване е r=2,3.10 J/kg и начална температура на плодовете е t=20C.Приемете ,че специфичният топлинен капацитет на плодовете е равен на този на водата.

3.В съд съдържащ 3l вода при 20C се пуска стоманено топче с маса 0,5 kg нагрято до 600C.При каква температура ще се установи топлинно равновесие? Топлоемността на съда се пренебрегва.


1.В съд са смесени вода с маса m1=200g и лед с маса m2=130g. В съда се вкарва водна пара с маса m=50g при температура t=100 градуса. Колко е крайната температура след установяване на топлинно равновесие? Топлообменът със съда и околната среда не се отчита.

2.За изсушаване на плодове се използва сушилня, в която температурата е t=80C.Оределете количеството топлина ,необходимо да се изсуяат 10кг плодове ,ако масата на готовата продукция е 20% от масата на свежите плодове.Специфичната топлина на парообразуване е r=2,3.10 J/kg и начална температура на плодовете е t=20C.Приемете ,че специфичният топлинен капацитет на плодовете е равен на този на водата.

3.В съд съдържащ 3l вода при 20C се пуска стоманено топче с маса 0,5 kg нагрято до 600C.При каква температура ще се установи топлинно равновесие? Топлоемността на съда се пренебрегва.