PDA

View Full Version : Теми по български език и литература и история на Българияvenialeksieva
08-23-2015, 18:11
Темите са универсални и по двата предмета.
Изградени са и обхващат учебния материал заложен за изучаване, но същевременно имат висок стил.
От мен са използвани за кандидатстване, специалност - право и съм приета ( ако се разберем нещо конкретно по желание на "купувача" ще покажа студентската си книжка).

Понеже ми е пределно ясно, какво точно вълнуват кандидат-студентите, мога да кажа следното:

1) Ходила съм на уроци в продължение на година и половина, всяка тема, дадена от преподавател е на стойност 35-45лв, аз съм давала по 40лв на всяка тема.
2) Уроците, които се предлагат на зрелостниците имат следния формат: УРОК, на който темата се диктува, за следващата среща се пише отново и евентуално се проверява от преподавателя.
Изводът от дистанция на времето е – абсолютно всичко се учи вкъщи. Уроци от тип - група, абсолютно никакво внимание, защото е непосилно.
3)Към темите по история на България има включени план-конспекти, които са достатъчно разширени и достатъчно кратки за да служат за хронология, която да бъде насочваща към темата, но и да бъде достъпна и лесно запомняща се.
4) Темите ги предлагам на хартиен носител, за моя сметка.

Ще отговоря на всякакъв вид въпроси дори и по отношение на самото кандидатстване.
Темите вършат работа за специалностите: право (без значение от ВУЗ с изключение на УНСС, където са тестове ), славянска и българска филология, история, история и философия, философия, публична администрация, международни отношения, европеистика.