PDA

View Full Version : Преразказ!IordanZ
11-22-2015, 11:53
Требва ми преразказ на мита "Дионис и неговата свита"!

Веселият бог Дионис ходи по целия свят, от една страна в друга, придружен от шумна тълпа менади и сатири, украсени с венци. Той върви отпред с венец от лозови пръчки на главата и с тире, украсен с бръшлян, в ръце. Около него в. жив танец се въртят с пеене и викове младите менади и скачат опиянените от вино тромави сатири с опашки и кози крака. Подир шествието карат на магаре стареца Силен, мъдрия учител на Дионис. Той е много пиян, едва седи на магарето, опрян на метнатия пред него мях с вино. Бръшляновото венче се е смъкнало настрана върху плешивата му глава. Поклащайки се, той язди, добродушно усмихнат. Млади сатири вървят успоредно с предпазливо стъпващото магаре и внимателно поддържат стареца, за да не падне. Под звуците на флейти, сиринги и тимпани шумното шествие весело напредва по планините всред сенчести гори и по зелени полянки. Радостно върви по земята Дионис-Бакх, покорявайки всичко на своята власт. Той учи хората да отглеждат лозата и да правят от нейните тежки, зрели гроздове вино.

inewton
11-22-2015, 11:56
На такива еретични митове преразкази не правя!

DZzz
11-22-2015, 13:10
Ами на мита "Деметра и Персефона"

DZzz
11-22-2015, 13:10
На такива еретични митове преразкази не правя!

Ами на мита "Деметра и Персефона"

crazygirl13
11-27-2015, 13:25
Требва ми преразказ на мита "Дионис и неговата свита"!

Веселият бог Дионис ходи по целия свят, от една страна в друга, придружен от шумна тълпа менади и сатири, украсени с венци. Той върви отпред с венец от лозови пръчки на главата и с тире, украсен с бръшлян, в ръце. Около него в. жив танец се въртят с пеене и викове младите менади и скачат опиянените от вино тромави сатири с опашки и кози крака. Подир шествието карат на магаре стареца Силен, мъдрия учител на Дионис. Той е много пиян, едва седи на магарето, опрян на метнатия пред него мях с вино. Бръшляновото венче се е смъкнало настрана върху плешивата му глава. Поклащайки се, той язди, добродушно усмихнат. Млади сатири вървят успоредно с предпазливо стъпващото магаре и внимателно поддържат стареца, за да не падне. Под звуците на флейти, сиринги и тимпани шумното шествие весело напредва по планините всред сенчести гори и по зелени полянки. Радостно върви по земята Дионис-Бакх, покорявайки всичко на своята власт. Той учи хората да отглеждат лозата и да правят от нейните тежки, зрели гроздове вино.


Това ще ти свърши ли работа? http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=943&elementID=1184461657&sectionID=5&dir=prev

DZzz
11-28-2015, 13:14
Това ще ти свърши ли работа? http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=943&elementID=1184461657§ionID=5&dir=prev

Малко късно! Но все пак благодаря ! :)