PDA

View Full Version : Класна работа по български език и литература №1 – XI класniko_98
11-29-2015, 19:37
Здравейте! В четвъртък имам класно по български език и литература и предполагам кой ще ми е теста ;)
Но не мога да се справя :( Може ли да ми го решите? Благодаря предварително! :)

Класна работа по български език и литература №1 – XI клас

1.В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) рекъл, пекъл, сякъл; Б) неписан, недопит, неможейки;
В) еликсир, ешафод, ешелон Г) осигуря, осмеля, озаря.
2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) наддавам, предверие, подемам; Б) немърлив, некъдърен, несъразмерен;
В) иконописта, радостта, оста; Г) словестност, двойственост, порасна.
3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) Производството на чернобели телевизори е спряно преди повече от 15 години.
Б) Текстът, който открили в старата книга, бил написан с черковнославянски букви.
В) Най-добрата реклама за една пиар агенция е участието й в избори.
Г) В стаята влезе момиче с тъмнокестенява коса и с къса червена рокля на райета.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Дарителската кампания се осъществява под патронажа на Българския Червен Кръст.
Б) Каньонът на русенски Лом е привлекателна туристическа дестинация.
В) Един от най-видните представители на Ранния италиански ренесанс е скулпторът и архитектът Филипо Брунелески.
Г) Един от най-известните български детски писатели е чичо Стоян.

5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) Византийската империя нееднократно правила отстъпки, които били в разрез с нейната държавнополитическа идеология.
Б) Византия положила неймоверни усилия да унищожи българската държава.
В) Империята невинаги разполагала с необходимия потенциал, но не се отказвала от суверенитета си над българските земи.
Г) Многократно, по всякакъв повод Византия предявявала права над изгубените територии.

6. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Предаването „Приказки за астрономията” се излъчва всеки понеделник по Канал 1 на Българската национална телевизия.
Б) В миналото градското и селското население имаха коренно различен начин на живот и развитие.
В) От каменливите и голи чуки над селото и от червените ронливи сипеи по тях се носеше тежък и прижурлив лъх.
Г) Правителствата санкционират строго замърсителите на речните и езерни води.

7. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
А) Такъв талант, каквато е тази балерина, се ражда веднъж на сто години.
Б) Когато пиеме кафе, едва ли се замисляме за труда, с който то се добива.
В) Иронията на съдбата и пресметливият ход на един гениален водач бележи началото на нови процеси, които ще очертаят историята на Балканите в следващите векове.
Г) Изненадващо от гардероба липсваха дузина копринени чорапи, които в онези години рядко се намираха на пазара.

8. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
Не съм се срещала все още с никого (А) от петте (Б) докладчици (В) в конференцията, която се провежда в Националния (Г) дворец на културата.

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Единствените истински пирамиди, които са погребално място на фараоните, се намират в Египет.
Б) Свободата е постижима само когато има борци и те са безкомпромисни в отстояването на идеалите си.
В) Той влезе, свали раницата, пълна с багаж и я сложи до стола, на който седна.
Г) Петър реши всички задачи, които бяха в учебника, и едва тогава излезе навън.
10. В кое изрчение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) И все така самотни, угнетени и съсипани от умора те се прибираха по домовете си.
Б) Майкъл Хигинс, 70-годишен поет и бивш министър на културата е на път да стане следващият президент на Ирландия.
В) Тя млъкна, не защото беше съкрушена от аргументите му, а защото се почувства обидена.
Г) На мегдана, над поповата къща, имаше стар излак, водата на който наистина беше по-вкусна от водата на чешмата.
11. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?
А) Средствата са предвидени за капитализиран ремонт на сградата.
Б) Горната камера в парламентите на някои държави се нарича сенат.
В) По държанието му личеше, че има царствен произход.
Г) Разследването на заплетените случаи е запазен периметър на неговия екип.

12. В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са антоними?
А) през куп за грош – като лисицата с опашката
Б) на две, на три – три пъти мери, един път режи
В) надвил си на масрафа – гол като пушка
Г) не спира да мели – с ченгел да му изкарваш думите
13. За всяко празно място изберете най-уместния от предложените изрази и го запишете.
13 януари от няколко години е обявен за Ден на българското кино. Празникът се отбелязва ……………………(А) с церемония във Военния театър (бивше кино) с награди и с коктейл. ………………….(Б) е друго – през отминалата година и от фестивали, и от награди се разбра, че българско кино има. И че то е………………(В) и разнообразно. Българското кино вече е вписано в европейския ……………………………(Г), към който хем се стреми, хем не иска неговата нерадостна зрителска съдба.
А) подробно, подобаващо, приличащо Б) присъщото, същественото, различното
В) красиво, количествено, качествено Г) контекст, колектив, космос
14. На празните места запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.
А) членувана форма
…………………………… (Пожарникар) ми каза, че ……………….. (огън) е запален от………………………. (човек) с шапката, който е хвърлил горяща цигара.
Б) местоимение
Съседът, ……………………. (чийто) деца са приятели на сина ми, ме поздрави любезно.
Когато позвъних, на вратата застана красиво момиче. ……………..(Тя/То) се усмихна приветливо и очите ………… (му/й) грейнаха.
Това може да се случи ……………………. (всеки), защото ……………………. (никой) не е застрахован срещу измами.
В) учтива форма
Госпожо Иванова, знаем, че сте ………………………. (успял) да съберете всички доказателства и че сте ……………………………..(съгласе н) да свидетелствате на делото.
15. В текста са пропуснати САМО пет препинателни знака. Поставете ги.
В свое интервю режисьорът Теди Москов споделя Аз съм постоянно в движение не спирам. Ако пусна корени няма да мога да тръгна. Аристотел, ученикът на Платон е вярвал, че философията може да се практикува само в движение, поради което с учениците си е обикалял в кръг. Така съм устроен – постоянно да пътувам.
16. Кое НЕ е присъщо на лирическия Аз в Ботевото стихотворение „Майце си”?
А) трагично сам и неразбран;
Б) измъчван от усещането за неизживяна младост;
В) терзан от чувство за вина;
Г) примирен с тлеенето на живота.

17. В баладата „Хаджи Димитър” Ботев постига внушението за безсмъртието на подвига,като използва:
А) историческа фактология;
Б) иносказание и алегория;
В) фолклорно-митологична образност;
Г) анималистична образност.
18. Замисълът на Ботев да даде израз на мислите и чувствата, които вълнуват бунтовника, поел по пътя на борбата за свобода, се осъществява в:
А) „Майце си”; Б) „На прощаване”; В) „Моята молитва” Г) „Хаджи Димитър”
19. Изключете НЕВЯРНОТО твърдение: Пътят в Ботевата поезия е метафора на:
А) промяната на българския живот чрез бунт;
Б) промяна на светоусещането на личността и народа;
В) еволюцията на народа в границите на империята;
Г) промяна на световния ред.
20. Как НЕ се самоопределя лирическият герой в „На прощаване”?
А) хайдутин; Б) клетник; В) нехранимайка; Г) първо чедо.
21. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за стихотворението „На прощаване”.
А) Майката е участвала в избора на своя син.
Б) Сред съвременниците си бунтовникът ще срещне критичност и често неразбиране.
В) В изповедта си бунтовникът дава израз на своите колебания относно съдбовното си решение.
Г) Лични и обществени мотиви тласкат героя към избора му.

22. Подредете вярно стиховете от творбата на Ботев „Майце си”.
в прегръдки твои мили да падна, (1)
Една сал клета, една остана: (2)
да се оплачат тебе горкана… (3)
та туй сърце младо, таз душа страдна (4)
А) 2, 1, 4, 3 Б) 3, 4, 2, 1 В) 1,,3, 2, 4 Г) 2,,4, 1, 3
23. Допишете твърдението: В стиховете от „Елегия” „Смок е засмукал живот народен/ смучат го наши и чужди гости” ритмичното повтаряне на групата съгласни „см” е стилистично изразно средство, което се нарича ……………………..
24. Образът на смъртта присъства трайно в Ботевата лирика, но носи различни внушения. След всяко от изброените внушения напишете заглавието на творбата, в която то се налага.
А) Смъртта е единствен завършек на безцелното съществуване …………………………
Б) Смъртта предизвиква единствено болка ………………………………………… ……
В) Смъртта е физически край и начало на духовно безсмъртие …………………………...
Г) Смъртта е примамлива и желана, тя носи удовлетворение и радост …………………...
………………………………………… ………………………………………… ………..
25. В кой от редовете връзката между цитат и заглавие е правилна?
А) „Не оставяй да изстине/ буйно сърце на чужбина…” – „На прощаване”
Б) „пък тогаз нека измръзнат жили,/ пък тогаз нека изгния в гроба!” – „До моето първо либе”
В) „Глухо и страшно гърмят окови,/ не чуй се от тях глас за свобода” – „Моята молитва”
Г) „Свестните у нас считат за луди,/ глупецът вредом всеки почита…” – „Борба”
26. Коя от изброените опозиции НЕ е характерна за Ботевата лирика:
А) свое – чуждо; Б) примирение – бунт;
В) робство – свобода; Г) цивилизованост – варварство.
27. Кое от следните Ботеви стихотворения противопоставя ценностно метафорите за „песента любовна” и „песента на гората”?
А) „На прощаване”; Б) „Елегия”;
В) „До моето първо либе”; Г) „Хаджи Димитър”.

28. Христо Ботев НЕ твори в областта на жанровете:
А) фейлетон, памфлет, статия; Б) балада, елегия, поема;
В) лирическа миниатюра, ода, сонет; Г) сатирично стихотворение, балада, фейлетон.


П.П: Не можах да прикача файла защото е с по-голям размер от допустимия ;)