PDA

View Full Version : Помощ с пунктуацияfsasd23
12-27-2015, 19:14
Правилно ли е сложена втората запетая в това изречение? Моля за аргументирани отговори.
"Нещо, което не очаквам, да се случи."

Geffyx
12-30-2015, 10:17
Според мен е правилно, защото "което не очаквам",може да се приеме за вметнат израз при което ако бъде премахнат,отново ще има логическа свързаност.
Пример : Нещо да се случи

sexa_na_kompleksa
01-04-2016, 12:54
Правилно са поставени двете запетаи. Това е сложно съставно с подчинено определително изречение. Подчиненото изречение се огражда със запетаи.

redbul2
01-06-2016, 21:37
Не е правилно! Защото така се променя смисъла на изречението. Получава се: "Нещо, което не очаквам. Да се случи! " Тоест нека се случи това, което не очаквам. Изопачава се смисъла на изречението.

Най-вероятно авторът е искал да каже: "Нещо, което не очаквам (не очаквах) да се случи. Тоест, случва му се нещо, което въобще не е очаквал. Иска да каже: "Аз не очаквах това да ми се случи". А това е съвсем различно от "Нещо, което не очаквам. Нека ми се случи"

redbul2
01-06-2016, 21:38
Тоест втората запетая не трябва да я има.

Ivaaaaa
01-09-2016, 20:36
Зависи от контекста. Принципно не.