PDA

View Full Version : Помощ за правилно писанеmeiiiiiiii
01-06-2016, 20:10
Правилно ли са поставени запетайки в тези изречения?

''Според предмета, който се покрива със застрахователния договор, застраховките са имуществени, застраховка живот и злополука. Юридическият факт, при настъпването на който застрахователят трябва за извърши плащане на застрахователно обезщетение се нарича застрахователно събитие. Сумата, която се плаща, е функция от застрахователната сума."

redbul2
01-06-2016, 21:28
Правилно ли са поставени запетайки в тези изречения?

''Според предмета, който се покрива със застрахователния договор, застраховките са имуществени, застраховка живот и злополука. Юридическият факт,НЕ при настъпването на който застрахователят трябва за извърши плащане на застрахователно обезщетение се нарича застрахователно събитие. Сумата, която се плаща, НЕ е функция от застрахователната сума."
Някои от запетаите са излишни. Примерно където съм поставил НЕ. Пред Е не се поставя запетая. След "застрахователния договор" също е под въпрос,но може да се приеме все пак, че разделя две прости изречения в едно съставно и е необходима.