PDA

View Full Version : Помощ! Есе !!Soulless_Fighter
02-22-2016, 17:38
Здравейте, трябва ми есе на тема интернет-заплаха за общуване...опитах сама, но не мога да напиша нищо и досега не съм писала есета /:

RuiMyaoBG
03-13-2016, 13:27
http://download.pomagalo.com/394242/internet+krepostna+stena+ili+zaplaha/
http://www.kaminata.net/forum/internet-predimstvo-za-obshtuvane-ili-prostranstvo-za-otchuzhden-t18434.html
http://bojidarzimnikov.com/?p=844

Надявам се да съм ти помогнала поне малко ;) !
Пиши на ЛС за още няколко линкчета,ако ти трябват! :)

mincheto
03-13-2016, 13:34
http://download.pomagalo.com/394242/internet+krepostna+stena+ili+zaplaha/
http://www.kaminata.net/forum/internet-predimstvo-za-obshtuvane-ili-prostranstvo-za-otchuzhden-t18434.html
Ето малко и от мен ;)

mincheto
03-13-2016, 13:56
Ето и това:

:arrow: ПРОУЧВАНЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА МЛАДИТЕ В ИНТЕРНЕТ :arrow:
Настоящото проучване има за цел да обърне внимание на три ключови аспекта: какви са най-често срещаните рискове и заплахи за сигурността на младите в интернет, защо младите хора са особено застрашени в интернет и какви са практиките в някои европейски държави за повишаване на сигурността на младите хора във виртуалното пространство. Изследването е извършено от екип на Софийски форум за сигурност в рамките на проекта „Сигурностт@ на младите в интернет, предизвикателствата на киберсигурността“, който се осъществява по Програма Еразъм+ , финансирана от ЕК и със съдействието на Центъра за развитие на човешките ресурси. Докладът се позовава не само на опита на отделни европейски държави, но и на различните инициативи, осъществявани на ниво ЕС. Направен и кратък обзор на практиките е и политиките в Република България, като се правят съответните изводи. В рамките на целия проект ще се изготвят препоръки за повишаване сигурността на младите в интернет.
РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ИНТРЕНЕТ :arrow:
[b]Държавната комисия по сигурността на информацията използва следните определения за риск и заплаха, които ще приемем и ние за настоящото изследване. Заплахата е опасност, възможност за поява на нещо неприятно, лошо. Закана да се причини някому нещо неприятно, зло. При риска няма определено предварително време за настъпването му. Дори да бъде установен достатъчно рано, той си остава принципно невъзможен за неутрализиране . Редица проучвания и проекти в областта на киберсигурността и сигурността обръщат внимание на следните рискове и заплахи за младите хора в интернет като най-сериозни и/или най-често срещани:
Порнография, сексуални престъпления и насилие
Все повече млади хора биват излагани на този риск. Интернет все по-често се използва от потенциални и реални извършители на сексуални престъпления за подготовка на сексуални злоупотреби с деца, по-специално чрез сприятеляване с цел сексуална злоупотреба и детска порнография. Младите хора могат да станат жертва на т.нар. сексуални хищници, които в днешно време се насочват към социалните мрежи и примамват младежи, демонстрирайки привиден интерес към техните хобита, любими изпълнители, предавания и пр. Така например педофили лесно могат да се доберат до лична информация- адрес, имена, профили, след което изпращат изображения и видео, които имат сексуално съдържание.
Порнографията и особено детската порнография е друг съществен риск, който може да има дълготрайно въздействие върху психиката на детето или тийнейджъра. Освен прякото негативно въздействие върху психиката и развитието на младите хора, сайтове с порнографско съдържание често крият зловреден софтуер, който атакува компютрите при разглеждане на тези сайтове.
Онлайн насилието също е вече широко разпространено и също може да има дълготрайни неприятни последици за младите хора, особено поради опасността от повтаряне на видяното насилие.- [color=#00FF00]Кражба на самоличност
Извършва се, когато някой използва личните Ви данни като име и фамилия, ЕГН, осигуровки, номера на кредитни/дебитни карти или друга идентифицираща Ви информация без Вашето знание и съгласие, за да извърши измама или други престъпления. В много случаи кражбата на самоличност се установява изключително късно, когато са направени непоправими щети на личността или имуществото.
Игри, съдържащи насилие
Сред младите все по-популярни стават видео игрите, които съдържат насилие. Същевременно те крият риска от приемането на виртуалната реалност за действителна и пренасянето на виртуалния свят в реалния. Това може да доведе както до проблеми в общуването и социална изолация, така и до опити за пресъздаване на виртуалните изживявания. Специалисти все повече отчитат, че игрите, съдържащи насилие, играят важна роля в радикализирането на младежите и приобщаването им към различни терористични и криминални групировки.
Онлайн финансови измами и други финансови рискове
Все по-голям е броят на пазаруване и разплащане за различни услуги чрез интернет. Въпреки че големите компании обръщат сериозно внимание върху сигурността, не са изключени ситуации, при които хората попадат на неистински търговци. Рискът се крие в извършването на самата транзакция и постигането на различен от очаквания резултат- заплатеният продукт или не се получава, получава се в занижено качество или количество или лицето се оказва обвързан с нежелан абонамент, за който плаща повече. Примерите в това отношение могат да бъдат многобройни.
Сред другите финансови рискове следва да се отбележи незаконният хазарт, което може да се отрази негативно на семейния бюджет, може и да се пренесе в реалния живот като превърне младия човек в редовен посетител на казина или да доведе до неговата задлъжнялост в резултат на онлайн играта. Собствениците на хазартни сайтове физически се намират в офшорни зони; в резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на играчите, след което да закрият дейността си.
Хакерство сред младите
Все по-популярна сред младите хора се превръща „професията“ хакер. Деца и юноши намират забавление и удоволствие, но най-вече усещане за предизвикателство при проникването в сайтове, кражбата на кодове, данни и пр. По този начин те се превръщат в част от проблема и излагат на риск свои връстници. В повечето случай това е невинна игра и не се получава сериозно увреждане на личността или собствеността, но има случаи на сериозни негативни последици.

mincheto
03-13-2016, 13:56
БЪЛГАРИЯ И ВЪПРОСЪТ ЗА СИГУРНОСТТА НА МЛАДИТЕ В ИНТЕРНЕТ :arrow:
В България все още не съществува стратегия, насочена към преодоляване на рисковете за сигурността на младите хора в интернет. Компетенциите в тази сфера са разпределени между различни държавни органи, но това е още една предпоставка да се размива отговорността.
Органите, които основно се занимават с въпросите на безопасността на децата в интернет е Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а също така и ГДБОП- МВР. Нека не забравяме, че основата в борбата с престъпленията, включително и тези, свързани с интернет, е превенцията. Добра практика в това отношение е сайтът cybercrime.bg, който освен всичко друго съдържа и полезни съвети към родители за безопасната работа на децата им в интернет. Тези съвети включват използването на интернет семейно, т.е. комуникация между дете и родител относно посетените сайтове, опасностите, които крият сайтовете за запознанства и др. Дейност по въпроса за сигурността на младите в интернет извършва и неправителствения сектор, като сайта safe.teacher.bg, Фондация „Партньори- България“, а в страната също се провежда международният Ден за безопасен интернет. Трябва да се отбележи дейността на Националният център за безопасен интернет, който обединява държавния сектор, бизнеса и неправителствени организации в опит да превърне интернет в едно по-безопасно място и да се предотвратяват киберпрестъпления. Друг пример от кампанията на Микрософт България „НетАларма“, в рамките на която ученици от гимназиите в цялата страна съставиха първия „Манифест за безопасен интернет“. Кампанията е осъществена със сътрудничеството на членовете на Детския съвет към Държавната агенция за закрила на детето и младежката aсоциация “Български детски и младежки парламент” . Чрез своя Манифест, учениците не само споделят какво е важно за тях в Интернет, но и дават идеи за това какви етични и професионални норми е необходимо да се спазват от страна на потребителите.
По данни на Националния статистически институт около 83% от българските граждани на възраст между 16 и 24 години редовно използват интернет. Ако прибавим към тази цифра децата под 16 години, тогава цифрата може да скочи до 90%, както стана ясно на провелата се кръгла маса по въпросите на защитата на децата в интернет пространството, организирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От друга страна проучване, извършено за Европейската комисия от мрежата European Schoolnet и Университетът в Лиеж показва, че българските осмокласници са сред най-неуверените в ЕС по отношение на своята онлайн безопасност. Процентът на увереността обаче бележи растеж в 11 клас, като стига средното за ЕС ниво. Основните рискове за младите хора в България са опасността от скъсване с реалността и пристрастяване към видеоигрите, манипулация следствие на онлайн запознанства, експлоатация на детски труд. Като мерки за противодействие на тези рискове се организират най-вече срещи с ученици, обучителни курсове за родители и различни рекламни кампании, целящи повишаване културата на сигурност в интернет.
Банковият сектор в България също е ангажиран със сигурността в интернет и в частност по отношение на електронното банкиране. На сайтовете на банките могат да се открият детайлни правила за сигурността при извършване на финансови операции онлайн, което е от особено значение за младите хора, които се запознават с онлайн услугите на банките. Сред най-важните препоръки са работа единствено с личен компютър, редовно обновяване на софтуера, проверка на страницата за интернет банкиране, която трябва да започва с https (което означава, че сайта притежава специален сертификат за сигурност (SSL certificate или новият TLS certificate), гарантиращ, че връзката със страницата е кодирана, тази препоръка важи и за работа с всякакви други сайтове), въвеждане на допълнителни потребителски идентификатори под формата на кодове, чрез които извършената транзакция да се потвърждава с безплатен SMS, съхранение на такива кодове и друга чувствителна информация на физически носител, а не на компютъра или друго устройство с достъп до интернет.
Всички посочени по-горе мерки или добри практики в България са реализирани по-скоро като инициатива на отделни министерства или организации /основно неправителствени/. Прави впечатление липсата на единно виждане и политика в областта на защита на младите хора в интернет, която да обхване както обучението на самите млади хора, така и предоставяне на повече информация на всички лица и институции, отговорни за тяхното израстване. Естествено, трябва да има и ясна визия за ролята и мястото на държавата н този процес, защото интернет се само че дублира, но понякога и замества реалността, в която досега изцяло живеехме.
ИЗВОДИ: :arrow:
Младите действително остават най-уязвимата група в интернет. Те са склонни да възприемат нови неща много по-бързо от останалата част от населението, а същевременно са уверени в способността си да се справят с потенциални рискове. От друга страна интернет предоставя неограничени възможности за комуникация и информация, но паралелно с тази неограниченост съществуват рискове и заплахи, които се развиват много бързо (появяват се нови, старите се усъвършенстват), а техни жертви най-често стават именно децата и юношите. За да се преодолее тази уязвимост е необходим комплексен подход при формиране на политиките.
Семейството и образователните институции са най-близко до младежта и затова следва да имат водеща роля при запознаването им с опасностите в интернет. Това разбира се не би било достатъчно без усилията на държавата, която да даде насоките за гарантиране на киберсигурността и гражданския сектор, който да допринесе за развитието на тези насоки чрез своя иновационен капацитет. Банките, интернет доставчиците и IT компаниите са последната част от уравнението, която не може да се изключи. Чрез специфичната дейност, която извършват техният принос в повишаване на безопасността в интернет е безценен. Трябва да се даде възможност на младите да участват активно в този процес чрез участие в проекти и проучвания, които се фокусират върху киберсигурността и чрез възможността да споделят опит и идеи със свои връстници. В сравнение с повечето държави членки от ЕС България не работи достатъчно активно по сигурността на младите в интернет. Европейските държави залагат на публично – частното партньорство и отдават сериозно значение на комуникацията и взаимодействието между всички заинтересовани, отделят специално внимание на киберсигурността чрез създаването на стратегии, органи, организирането на продължителни обучения и изготвянето на специални препоръки.
Не бива да се забравяме и ролята на училището. Това е мястото, което следва да подготви младите хора за предизвикателствата на живота. Именно тук те трябва да се запознаят с рисковете в интернет. Отделянето на часове, посветени на безопасността в интернет в рамките на програмата по Информатика/Информационни технологии е от съществено значение за повишаване сигурността в интернет.
В България като цяло проблемите, свързани със сигурността в интернет се подценяват. Затова говори и фактът, че в България няма единен орган, който да се занимава с политиките и мерките в областта на киберсигурността. Все още няма и разработена стратегия за киберсигурност, въпреки че няколко поредни правителства си поставят нейното приемане като приоритет.
Отделни министерства и държавни органи са изградили способности за превенция на рисковете във виртуалното пространство, но това е по-скоро в резултат на реализацията на секторните политики, за които те са отговорни, но не и цялостна визия. Както редица европейски държави и България следва да създаде свой национален орган в областта на киберсигурността, който да гледа глобално на тези въпроси, необходимо е осъвременяване на законодателството и предприемане на конкретни практически стъпки в тази насока.
Като особено уязвима група, каквато са младите, държавните институция трябва да имат един по-широк поглед при информирането за рисковете и представянето на мерките, които младите трябва да предприемат за тяхната лична безопасност в интернет. Отделните инициативи на фирми и неправителствени организации са полезни, но сигурността на младите в интернет трябва да се превърне в устойчива държавна политика, а тъй като младежта е бъдещето на всяка една държава това ще е полезно и за цялото общество.