PDA

View Full Version : Помощ за задачиmeiiiiiiii
03-28-2016, 15:05
1.Капитализмът се характеризира с всички изброени освен:
а/Частната собственост и личния интерес
б/Минимална намеса от страна на държавата
в/Контрол върху конкуренцията
г/Съществуване на социални класи
д/Способност да се адаптира към променящи се условия

2.Съществуването на капиталистическа икономика предполага съществуването на:
а/Делегираща демокрация
б/Представителна демокрация
в/Демократичен централизъм
г/Парламентарна република

3.Какво е стока?
а/Нещо, което има полезност
б/Нещо, което има полезност е оскъдно
в/Нещо, което се потребява, оскъдно е и за което трябва да се създава нарочно потребление
г/Нещо, което се потребява, оскъдно е и изисква условие, за да се набави

4.Пазарната система е:
а/Система от наложили се правила, която служи за основа за вземане на икономически решения
б/Динамична система, която се променя с промяната на ценностите на множеството от потребители
в/Сбор от правила, които определят същността и начина на доброволна размяна
г/Всички горепосочени

5.Кое от изброените определя положението на кревата на производствените възможности:
а/Нивото на съществуващата технология
б/Количеството съществуващи суровини
в/Количеството налична работна ръка
г/Всички изброени

6.Какво е алтернативната цена на един час работа:
а/Минималната ставка за час, определена от правителството
б/Минималната ставка за час за конкретния вид труд, определена по класификатора на икономическите дейности
в/Един час почивка
г/Нито едно от изброените

7.Движението от една към друга точка върху границата на производствените възможности предполага:
а/Промяна на производството и на двете стоки
б/Промяна на количеството на използваните производствени фактори
в/Увеличаване на производството на стока и намаляване на производството но друга
г/Поддържане на пропорцията между двете стоки постоянна

8.Производствена ефективност имаме:
а/Във всяка точка от границата на производствените възможности
б/Само в една единствена точка
в/Във всички точки, намиращи се над кривата на производствените възможности
г/Във всички точки, намиращи се под кривата на производствените възможности

9.Q=200-15x е функция на...
Q=200+15x е функция на...

Dwyd96
03-28-2016, 16:42
1-В, 2-Б, 3-а/г (като цяло стока е благо, произведено за задоволяване на определени нужди... можеш да убиеш професора ти :) )
4- , 5(май си имал предвид КРИВАТА) - г, 6 ( по принцип алтернативната цена на нещо е свързано с пропуснатите ползи, затова мисля че е в) - в
7-в
8-б/в

9 е нещо свързано с количеството произведена продукция, но не знам какво точно :D

meiiiiiiii
03-28-2016, 20:55
Много благодаря