PDA

View Full Version : Преразказ!Спешно!DZzz
04-02-2016, 18:25
Спешно ми трябва преразкази в сегашно време на следните текстове:
1. Като пристигна в Моравия, Ростислав го прие с големи почести и като събра ученици, даде му ги да ги учи. В кратко време той преведе целия църковен чин и ги научи на утренната, часовете, вечернята, повечерието и литургията. И тогава според пророческите думи "отвориха се ушите на глухите", та чуха думите на Писанието, и "езикът на гъгнивите стана ясен". И Бог се зарадва на това, а дяволът бе посрамен.
2. Като узна за него римският папа, прати да го повикат. И когато той дойде в Рим, самият папа Адриан излезе да го посрещне с всички граждани, със свещи в ръце, понеже носеше мощите на свети Климент, мъченик и папа римски. И заради него Бог незабавно направи тук преславни чудеса: разслаблен човек се излекува и мнозина други се изцериха от различни недъзи; също и пленниците, които призоваха [името на] Христа и на свети Климента, се освободиха от ръцете на ония, които ги бяха пленили.
А папата, като прие славянските книги, освети ги и ги положи в църквата на света [дева] Мария, която се нарича "Ясли". След това папата заповяда на двамата епископи Формоза и Гаудерик да посветят славянските ученици.
3. Когато беше във Венеция, насъбраха се срещу него епископи, попове и черноризци, като врани срещу сокол, и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: "Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал [такива книги] – нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински."

redbul2
04-07-2016, 19:42
Е, то вече не е спешно. От това по просто нещо едва ли има за поправянеСпешно ми трябва преразкази в сегашно време на следните текстове:
1. Като пристига в Моравия, Ростислав го приема с големи почести и като събира ученици, дава му ги да ги учи. В кратко време той превежда целия църковен чин и ги научава на утренната, часовете, вечернята, повечерието и литургията. И тогава според пророческите думи "отварят се ушите на глухите", та чуват думите на Писанието, и "езикът на гъгнивите става ясен". И Бог се зарадва на това, а дяволът е посрамен.
2. Като узнава за него римският папа, изпраща да го повикат. И когато той идва в Рим, самият папа Адриан излиза да го посрещне с всички граждани, със свещи в ръце, понеже носи мощите на свети Климент, мъченик и папа римски. И заради него Бог незабавно прави тук преславни чудеса: разслаблен човек се излекува и мнозина други се изцеряват от различни недъзи; също и пленниците, които призовавават [името на] Христа и на свети Климента, се освобождават от ръцете на ония, които са ги пленили.
А папата, като приема славянските книги, освещава ги и ги полага в църквата на света [дева] Мария, която се нарича "Ясли". След това папата заповядва на двамата епископи Формоза и Гаудерик да посвещават славянските ученици.
3. Когато е във Венеция, насъбират се срещу него епископи, попове и черноризци, като врани срещу сокол, и повдигат триезичната ерес, като казват: "Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не изнамира [такива книги] – нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински."