PDA

View Full Version : Задачи по икономикаmeiiiiiiii
04-05-2016, 11:54
Отивате на пазар в супермаркет. Носите списък за пазаруване. В него присъстват хляб, шоколад и три пакета цигари. Докато пазарувате установявате, че:

1.Цената на марката хляб, която традиционно купувате се е повишила с 20%, докато цените на останалите марки са останали същите. За вас хлябът е еластична стока. Какво най-вероятно ще направите:
а/Ще купя същата марка, защото повишението на цената е незначително
б/Ще купя същата марка, защото цената не влияе на предпочитанията ми
в/Ще купя друга марка, защото цената й не се е вдигнала
г/Ще купя друга марка, защото смятам, че пределната и полезност отговаря на цената

2.Цената на любимата ви марка шоколад се е вдигнала с 50%. Въпреки това не разсъждавате изобщо, а я купувате с мотива, че заслужавате малка награда, защото току-що сте получили служебно повишение, което върви с повишение на заплатата с 50%. Какво се случва с маржиналната полезност на шоколада за вас?
а/Той е толкова полезен, колкото и преди по аргумент от ценовата еластичност на търсенето
б/Той е по-полезен при новата цена по аргумент от еластичността на търсенето спрямо дохода
в/Той е по-малко полезен при новата цена по аргумент от еластичността на търсенето спрямо дохода
г/Той е по-полезен отпреди по аргумент от ценовата еластичност на търсенето

3.След покупката на хляб и шоколад установявате, че ви остават само 12лв.-тъмко колкото за три пакета цигари. На път за касата виждате щанд с промоция на пакет от любимото кафе на цена 3лв. Нека приемем, че за вас TU на цигарите е 10, 17, а на кафето 20, 26,29, 33. Трябва да направите така, че да максимизирате полезността си. Отговорете на въпросите:

А/Какво е комбинацията от стоки, при която е максимизирана полезността?

Б/Какво определя пределната полезност на двете стоки?

В/Ако знаем, че отношението на пределните полезности на максимизираща полезността комбинация е 1.3334, то какво можем да кажем за отношението на цените им?

4.Графиката, която показва произведената продукция като функция от производствените фактори, се нарича:
а/Функция на средните разходи
б/Производствена функция
в/Разходна функция
г/Функция на пределните разходи

5.Ако трябва да увеличим един разход, за да увеличим произвежданата продукция, то този разход е
а/фиксиран
б/променлив
в/изменим
г/константен

6.Формата на кривата на пределните приходи на една фирма зависи от това
а/Колко са високи разходите й
б/Какъв е обемът на производството
в/Колко конкуренти има
г/Дали целта й е да максимизира печалбата си

Dwyd96
04-05-2016, 14:41
На кво ви учат в тва УНСС бе :D

Dwyd96
04-05-2016, 14:51
1-г 2-б/в 3(отвори си лекцията и го реши) 4-б 5-б 6-б

meiiiiiiii
04-05-2016, 18:48
Не уча в УНСС :)

meiiiiiiii
04-05-2016, 18:48
Благодаря

Dwyd96
04-06-2016, 07:24
Не уча в УНСС :)

Ами къде?